متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر زهیر صراف به‌عنوان مدیر گروه ایمنی‌شناسی

خلاصه خبر:

بنا به پیشنهاد رییس محترم دانشکده علوم پزشکی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به مدت دوسال به‌عنوان مدیر گروه ایمنی‌شناسی دانشکده مذکور منصوب می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و درنظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
با آرزوی توفیق الهی
دکتر محمد تقی احمدی
رییس دانشگاه

17 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1729