زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد مهدی هیهات تبدیل انرژی استادیار مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی مطالعه تجربی و عددی روشهای افزایش انتقال حرارت و نانوسیالات بهینه سازی سامانه های حرارتی-انرژی¬های تجدیدپذیر
هادی پاسدار شهری تبدیل انرژی استادیار مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی شبیه¬سازی عددی و مطالعه تجربی جریان¬های احتراقی و حریق بهینه¬سازی انرژی در ساختمان
علی جعفریان دهکردی تبدیل انرژی دانشیار مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان های ضربانی ، محیط متخلخل و فناوری کرایوکولر انتقال حرارت دوفازی، فناوری های نمک زدایی و سیستم های انرژی پیشرفته
حسن خالقی تبدیل انرژی دانشیار مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی مدل سازی عددی جریان¬های دوفازی متلاطم همراه با احتراق مدل سازی عددی پیل سوختی و هوا شناسی عددی
محمد ضابطیان طرقی تبدیل انرژی استادیار مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی بررسی تجربی سامانه های احتراق خانگی و صنعتی و توسعه روش های پیشرفته آزمایشگاهی مشخصه سازی شعله طراحی، ساخت و بررسی تجربی سامانه های مرتبط با جریان حاوی ذرات برای کاربردهای حرارتی و زیستی
مهدی معرفت تبدیل انرژی استاد مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی انتقال حرارت و مباحث انرژی در ساختمان بیومکانیک سیالات
رضا مداحیان تبدیل انرژی استادیار مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی شبیه¬سازی عددی جریان¬های چندفازی فرآیندهای نفت خام (جداسازی آب و نفت، نمک‌زدایی نفت خام، رسوب‌گذاری)
محمدرضا انصاری تبدیل انرژی استاد مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی جریان¬های دوفازی نیروگاه ها
قاسم حیدری نژاد تبدیل انرژی استاد مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان های اغتشاشی- احتراقی سیستم خنک کننده¬های هیبریدی- ساختمان سبز
کیومرث مظاهری بادی تبدیل انرژی استاد مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی مطالعه عددی و تجربی بهینه سازی سامانه های احتراقی (کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده ها، کاهش CO2، ... ) فناوری¬های نوین احتراقی و احتراق سوختهای کم انرژی