زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا انصاری تبدیل انرژی دانشیار مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی جریان های دوفازی نیروگاه ها
قاسم حیدری نژاد تبدیل انرژی استاد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان های اغتشاشی- احتراقی سیستم خنک کننده های هیبریدی- ساختمان سبز
کیومرث مظاهری بادی تبدیل انرژی استاد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی مطالعه عددی و تجربی بهینه سازی سامانه های احتراقی (کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده ها، کاهش CO2، ... ) فناوری های نوین احتراقی و احتراق سوختهای کم انرژی
مهدی معرفت تبدیل انرژی استاد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی انتقال حرارت و مباحث انرژی در ساختمان بیومکانیک سیالات
حسن خالقی تبدیل انرژی دانشیار مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی مدل سازی عددی جریان های دوفازی متلاطم همراه با احتراق مدل سازی عددی پیل سوختی و هوا شناسی عددی
علی جعفریان دهکردی تبدیل انرژی دانشیار مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان های ضربانی ، محیط متخلخل و فناوری کرایوکولر انتقال حرارت دوفازی، فناوری های نمک زدایی و سیستم های انرژی پیشرفته
هادی پاسدار شهری تبدیل انرژی استادیار مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبیه سازی عددی و مطالعه تجربی جریان-های احتراقی و حریق بهینه سازی انرژی در ساختمان
محمد ضابطیان طرقی تبدیل انرژی استادیار مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی جریان های حاوی ذرات روش های تجربی در احتراق
محمد مهدی هیهات تبدیل انرژی استادیار مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی مطالعه تجربی و عددی روشهای افزایش انتقال حرارت و نانوسیالات بهینه سازی سامانه های حرارتی
رضا مداحیان تبدیل انرژی استادیار مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان های چندفازی فرآیندهای نفت خام (جداسازی آب و نفت، نمک‌زدایی نفت خام، رسوب‌گذاری)