زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مجید میرزائی طراحی سازه های هوافضایی دانشیار مهندسی هوا فضا مکانیک شکست و خستگی روش¬های اجزای محدود، آنالیز تنش
امین فرخ آبادی طراحی سازه¬های هوافضایی استادیار مهندسی هوا فضا مکانیک خرابی در مواد مرکب ناپایداری سازه ها
مسعود ابراهیمی کچویی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مهندسی هوا فضا روبات های پرنده مهندسی فضایی
سعید کریمیان علی آبادی آیرودینامیک استادیار مهندسی هوا فضا ریز پرنده های هوشمند و تجهیزات تست آنها توربین های بادی و کنترل جریان
بهزاد قدیری دهکردی آیرودینامیک استادیار مهندسی هوا فضا آیرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی آیروالاستیسیته
فتح اله امی پیشرانش دانشیار مهندسی هوا فضا موتور، پیشرانش و توربوماشین ترمودینامیک و محیط زیست
سیدحمید جلالی نائینی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مهندسی هوا فضا هدایت وسایل پروازی کنترل وضعیت ماهواره