آزمایشگاه‌ها


 
ردیف نام گروه نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس ازمایشگاه تلفن مکان
1 تبدیل انرژی مهندسی حرارتی دکتر مهدی معرفت - 3964 بلوک 3 طبقه همکف، آز051
2 تبدیل انرژی محاسبات عددCFD دکتر قاسم حیدری نژاد - 3963 بلوک3طبقه همکف،آز052و053
3 تبدیل انرژی شبیه سازی احتراق دکتر کیومرث مظاهری - 3962 بلوک 4 طبقه1-آز23-4
4 تبدیل انرژی سیستم های انرژی پیشرفته دکتر علی جعفریان - 4941 بلوک4 طبقه1-آز27-4
5 تبدیل انرژی جریان چند فازی دکتر محمد رضا انصاری - 4901 بلوک6 بالای پارکینگ دانشکده فنی و مهندسی
6 طراحی کاربردی مکاترونیک دکتر مجید محمدی مقدم مهندس حسن نطقی 3996 بلوک3 طبقه همکف آز056
7 طراحی کاربردی ارتعاشات و صوت دکتر سیامک اسماعیل زاده مهندس حسن نطقی 3946 بلوک 3 طبقه همکف آز057
8 طراحی کاربردی کارگاه کامپوزیت دکتر غلامحسین رحیمی مهندس حسن نطقی 4926 بلوک4 طبقه1- آز151-
9 طراحی کاربردی آزمایشگاه جامع مهندسی مکانیک دکتر غلامحسین لیاقت مهندس حسن نطقی 4916 بلوک 4 طبقه1- آز22-4
10 طراحی کاربردی تحلیل سازه های مکانیکی دکتر اکبر علی بیگلو مهندس حسن نطقی 4317 بلوک4 طبقه1- آز30-4
11 طراحی کاربردی دینامیک دکتر محمد رضا قضاوی مهندس حسن نطقی 3346 بلوک4 طبقه1- آز29-4
12 طراحی کاربردی کامپوزیت دکتر غلامحسین رحیمی مهندس حسن نطقی 4943 بلوک4 طبقه1- آز28-4
13 طراحی کاربردی مکانیک ضربه دکتر غلامحسین لیاقت مهندس حسن نطقی 3531 بلوک 4 طبقه1- آز18-4
14 ساخت و تولید آزمایشگاه قطعات کامپوزیت، هوشمند و سبز دکتر محمد گلزار مهندس نادر علیزاده 4916 بلوک 4 طبقه1- آز22-4
15 ساخت و تولید شکل دهی فلزات دکتر حسن مسلمی نایینی مهندس نادر علیزاده 3346 بلوک4 طبقه1- آز29-4
16 ساخت و تولید فناوریهای پیشرفته ماشین ابزار دکتر محمد جواد ناطق مهندس نادر علیزاده 4317 بلوک 4 طبقه1- آز30-4
17 ساخت و تولید تکنولوژی پلاستیک دکتر امیر حسین بهروش مهندس نادر علیزاده 4317 بلوک 4 طبقه1- آز30-4
18 ساخت و تولید طراحی و ساخت به کمک کامپیوترCAD CAM دکتر محمد حسین صادقی مهندس نادر علیزاده 4316 بلوک4 طبقه1- آز26-4
19 ساخت و تولید کارگاه تکنولوژی پلاستیک(اکستروژن) دکتر امیر حسین بهروش مهندس نادر علیزاده 4304 بلوک 4 طبقه1- آز13-4
20 ساخت و تولید اندازه گیری ابزاردقیق دکتر یوسف حجت مهندس نادر علیزاده 3505 بلوک 4 طبقه1- آز14-4
21   مکانیک شکست دکتر مجید میرزایی - 4943 بلوک4 طبقه1- آز28-4
22 هوافضا میکروموتور فضایی(تست سرد و گرم) دکتر فتح اله امی - 4922 بلوک 4 طبقه2- آز1/13-4
23 هوافضا موتور و پیشرانش دکتر فتح اله امی - 4397 بلوک 4 طبقه2- آز1/18-4