آزمایشگاه‌ها


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن مکان
1 انتقال حرارت پیشرفته دکتر معرفت   4305 بلوک 4 طبقه 1 اتاق 27
2 شبیه‌سازی احتراق دکتر مظاهری   3962 بلوک 4 طبقه 1 اتاق 23
3 جریان‌های چند فازی دکتر انصاری   4901 دانشکده فنی و مهندسی
4 دینامیک سیالات محاسباتی دکتر حیدری نژاد   3963 بلوک 3 طبقه همکف اتاق 52 و 53
5 سیستم‌های انرژی پیشرفته دکتر جعفریان   4941 بلوک 3 طبقه 1 اتاق 27