آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه جریانهای چند فازی محمدرضا انصاری ندارد بلوک 6 4901
آزمایشگاه سیستم های انرژی پیشرفته علی جعفریان دهكردی - بلوک4 طبقه1-آز27-4 4941
آزمایشگاه شبیه سازی احتراق كیومرث مظاهری بادی ندارد بلوک 4 طبقه1-آز23-4 3962
آزمایشگاه محاسبات عددCFD قاسم حیدری نژاد - بلوک3طبقه همکف،آز052و053 3963
آزمایشگاه مهندسی حرارتی مهدی معرفت - بلوک 3 طبقه همکف، آز051 3964