آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه اندازه گیری ابزاردقیق یوسف حجت نادر علیزاده بلوک 4 طبقه1- آز14-4 3505
آزمایشگاه تکنولوژی پلاستیک امیرحسین بهروش نادر علیزاده بلوک 4 طبقه1- آز30-4 4317
آزمایشگاه روشهای ساخت افزودنی (چاپگرهای سه بعدی) امیرحسین بهروش نادر علیزاده بلوک 4 طبقه1- آز13-4 4317
آزمایشگاه شکل دهی واتصال مواد حسن مسلمی نائینی نادر علیزاده بلوک4 طبقه1- آز29-4 3346
آزمایشگاه طراحی و ساخت به کمک کامپیوترCAD CAM محمدحسین صادقی نادر علیزاده بلوک4 طبقه1- آز26-4 4316
آزمایشگاه فناوریهای پیشرفته ماشین ابزار محمدجواد ناطق نادر علیزاده بلوک 4 طبقه1- آز30-4 4317
آزمایشگاه قطعات کامپوزیت، هوشمند و سبز محمد گلزار نادر علیزاده بلوک 4 طبقه1- آز22-4 4916
کارگاه تکنولوژی پلاستیک(اکستروژن) امیرحسین بهروش نادر علیزاده بلوک 4 طبقه1- آز13-4 4304