آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه کامپوزیت غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس - بلوک4 طبقه1- آز28-4 4943
آزمایشگاه ارتعاشات و صوت سیامك اسماعیل زاده خادم - بلوک 3 طبقه همکف آز057 3946
آزمایشگاه تحلیل سازه های مکانیکی اكبر علی بیگلو - بلوک4 طبقه1- آز30-4 4317
آزمایشگاه جامع مهندسی مکانیک غلامحسین لیاقت - بلوک 4 طبقه1- آز22-4 4916
آزمایشگاه دینامیک محمدرضا قضاوی خوراسگانی - بلوک4 طبقه1- آز29-4 3346
آزمایشگاه رباتیک و مکاترونیک مجید محمدی مقدم - بلوک3 طبقه همکف آز056 3996
آزمایشگاه مکانیک ضربه غلامحسین لیاقت - بلوک 4 طبقه1- آز18-4 3531
کارگاه کامپوزیت غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس - بلوک4 طبقه1- آز151 4926