آزمایشگاه‌ها


 

در حال حاضر گروه آموزشی طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دارای 5 آزمایشگاه به شرح ذير می‌باشد:

Biochemistry
آزمایشگاه ارتعاشات و صوت

 

نام آزمایشگاه: انتقال حرارت پیشرفته آزمایشگاه صوت و ارتعاش برای انجام پروژه‌های پژوهشی از قبیل موارد زیر تجهیز شده است.
تحلیل‌های غیرخطی صوت و ارتعاش
تحلیل مدال
پایش وضعیت روغن
پایش وضعیت بر پایه ارتعاشات
تشخیص عیوب ماشین آلات

Biochemistry
آزمایشگاه دینامیک و ماشین ابزار پیشرفته

فعاليت‌های تحقيقاتی در زمينه فرآيندهای پلاستيک (شامل فرآيندهای نوين) در دو فضای آزمايشگاهی ( اتاق های 30-4 و 15-4 ) و با حضور حدود 10 دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد انجام می گيرد.

Biochemistry
آزمایشگاه مکاترونیک و رباتیک

مسئول آزمایشگاه: دكتر مجيد محمدی مقدم

Biochemistry
آزمایشگاه مکانیک شکست محاسباتی

مسئول آزمایشگاه: دكتر مجيد ميرزائی

Biochemistry
آزمایشگاه مکانیک ضربه‌ای و انفجار

مسئول آزمایشگاه: دكتر غلامحسين لياقت