کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 علی بهرامي چيمه علي 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم مدلسازي، طراحي و ساخت دستگاه عيب ياب خطوط لوله ي نفت با استفاده از امواج اولتراسونيك برد بلند هدايت شونده
2 احسان صدرائي 1392 مجید محمدی مقدم تحليل و مدلسازي تغيير شكل يك بافت نرم در اثر برخورد با ابزار خارجي، براي كاربرد در سيستمهاي هپتيكي
3 محسن عليزاده 1392 اكبر علی بیگلو تحليل استاتيكي ورق ساندويجي با لايه هاي هدفمند با استفاده از تئوري الاستيسيته ي سه بعدي
4 صابر كاظمي مطلق 1392 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تجربي و عددي كمانش ورق هاي كامپوزيت مشبك
5 حسین قديريان 1392 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل ديناميكي ورق كامپوزيتي شناور در آب با درنظر گرفتن اثر رطوبت
6 سعید سلطاني خسروشاهي 1392 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل رفتار ديناميكي وپايدارسازي يك ميكروتيرFGPبا استفاده از تحريك پيزوالكتريك
7 علی عابدي 1392 اكبر علی بیگلو تحليل رفتار ترموالاستيك ورق گرد ساخته شده از مواد هدفمند با بستر الاستيك
8 عباس مسعودي صومعه 1392 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و عددي نفوذ پرتابه در اهداف چند لايه هيبريدي نانو موادي
9 مهسا عسگري ثابت 1392 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل پايداري ديناميكي يك شفت دوار با اثرات تحريك پايه
10 نساء پيرمحمدي 1392 غلامحسین لیاقت بررسي تحليلي و تجربي رفتار بالستيكي صفحات ساندويچي با هسته لانه زنبوري
11 رضا زماني 1392 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس آناليز كمانشي پوسته هاي مشبك نانو كامپوزيتي تحت بار محوري
12 محمد هدايتيان 1392 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و عددي پديده نفوذ پرتابه در پوسته هاي كامپوزيتي مشبك استوانه اي
13 مهدی خوش سرور 1392 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي تحليلي و عددي پديده‌ ضربه پرتابه درپوسته‌هاي كامپوزيتي مشبك استوانه‌اي
14 محمد ياوري 1392 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات غيرخطي يك نانوتير دوار
15 علی امتحاني 1392 اكبر علی بیگلو تحليل استاتيكي صفحات كامپوزيتي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني با استفاده از روش مربعات تفاضلي
16 احسان قلي نژادچاري 1392 مدل سازي و طراحي يك كنترلر بهينه مصرف سوخت موتور EF7
17 محسن افضلي اشكذري 1392 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل ديناميكي مكانيزم لنگ ولغزنده V-شكل در موتور اترلينگ
18 عرفا مهرباني يگانه 1393 غلامحسین لیاقت تاثير تغيير شكل دماغه ي پرتابه هاي متقارن محوري در نفوذ به اهداف كامپوزيتي ليفي
19 حسین موحدي آلني 1393 غلامحسین لیاقت تحليل تاثير افزودن نانو ذرات سيليكا بر شكست بين لايه اي صفحات كامپوزيتي تحت بارگذاري استاتيكي
20 علی افروزيان 1394 غلامحسین لیاقت تحليل تجربي وعددي توزيع تنش وكرنش دركامپوزيت ونانو كامپوزيت هاي لايه اي هيبريدي تحت بار ضربه اي
21 قاسم امرائي راد 1393 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل و طراحي بهينه مخزن فلز كامپوزيت تحت فشار داخلي
22 عباسعلی محمدي ده آبادي 1393 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تجربي و عددي رفتار كمانشي ساختارهاي ساندويچي با رويه هاي كامپوزيتي و هسته تركيبي كامپوزيت موج دار و فوم
23 نواب كريميان 1393 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل رفتار مخزن فلز - كامپوزيت تحت فشار متناوب داخلي
24 ساسان رحمانيان 1393 محمدرضا قضاوی خوراسگانی شبيه سازي اثر مدل هاي مختلف نيروي تماسي بررفتار ديناميكي سيستم هاي مكانيكي با لولاي لقي دار
25 سینا مدرس احمدي 1393 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل تاثير بلبرينگ معوج و دمپر فيلم فشار رينگ شناور بر رفتار ديناميكي روتور
26 حامد زارعي 1393 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل پايداري روتور نابالانس با ارتعاشات كوپله عرضي و پيچشي با استفاده از روش كرين
27 جمال رنجبر 1393 اكبر علی بیگلو تحليل ترموالاستيك نانولوله هاي كربني با روش عددي
28 مهرداد آذري نژاد 1393 محمدرضا قضاوی خوراسگانی ديناميك خروج از خط خودروي ريلي سرعت بالا در مسير قوسي شكل با جابجايي طولي
29 علی خدادادي 1393 اكبر علی بیگلو تحليل ارتعاشات آزاد نانوورق ساندويچي با هسته FGM به روش DQ
30 حامد جعفريان 1393 اكبر علی بیگلو تحليل استاتيكي و ارتعاشاتي پوسته‌ استوانه‌اي مسلح به نانولوله‌هاي كربني با استفاده از روش DQ
31 محمد شيري محمدآبادي 1394 مجید محمدی مقدم طراحي و شبيه سازي ربات توانبخشي دست بيماران با قابليت تمرينات مجازي
32 داوذ فلاح حسين آبادي 1393 مجید محمدی مقدم پياده سازي الگوريتم كنترلي امپدانس در ربات آرمان و ارزيابي عملكرد آن بر روي اندام تحتاني سمت راست در افراد مبتلا به سكته مغزي
33 یاور بهرامي 1395 سیامك اسماعیل زاده خادم شناسايي و اندازه‌گيري ميزان غلظت مولكول‌هاي گلوكز در نمونه خون توسط تحريك ارتعاشي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
34 حامد گوران اوريمي 1393 مجید محمدی مقدم طراحي و ساخت محرك با امپدانس متغير براي استفاده در پروتز زير زانو
35 حسین خادمي جمكراني 1393 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل استاتيكي رفتار مخازن تحت فشار چند تكه فلزي تحت فشار داخلي
36 علیرضا رشاد 1395 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل رفتار وطراحي مخازن كرايوژنيك دوجداره تحت فشار (ويژه نگهداري هيدروژن)
37 سلمان پوريزديان محمدآباد 1393 غلامحسین لیاقت مدلسازي تحليلي و تجربي پاسخ ديناميكي ساندويچ پانل با هسته فوم پرشده با نانو سيال غيرنيوتوني (سيال غليظ شونده برشي) تحت ضربه ي نفوذي
38 نسترن طائفي اقدم 1394 مجید محمدی مقدم تحليل و مدل سازي عملكرد ربات هاي متحرك شني دار و شبيه سازي حركت آنها بر روي سطوح مختلف
39 برزین بني اسدي 1394 محمدرضا قضاوی خوراسگانی شبيه سازي و تحليل پايداري فرمان پذيري خودروي شني دار
40 شهریار مرسلي هريس 1394 سیامك اسماعیل زاده خادم تشخيص انواع بيماري قلبي تندتپشي بطني و تارلرزه بطني با استفاده از روش غير خطي تجزيه حالت تجربي (EMD) در تحليل سيگنال قلب
41 اعظم داوري دولت ابادي 1394 سیامك اسماعیل زاده خادم تشخيص زود هنگام بيماري شريان كرونري در بيماران قلبي بر اساس روشهاي تحليل غيرخطي آنتروپي فازي سيگنال قلب و در صورت امكان تركيب با ساير روش ها
42 جواد رجبي 1394 سیامك اسماعیل زاده خادم ارتعاشات غير خطي وآناليز غير خطي پايداري ديناميكي كوپلينگ انعطاف پذير وفلايويل
43 مهدی جودكي مدي 1393 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي تحليلي وعددي تنش در مخازن فلزي و كامپوزيتي افقي بزرگ روي تكيه گاه هاي زيني وبهينه سازي تكيه گاه ها
44 بهنام افشاري 1395 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي تجربي وعددي رفتار مكانيكي مخازن تحت فشار كامپوزيتي با استفاده از سنسور فيبر نوري
45 معصومه شريفي شيفته 1395 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات وپايداري ديناميكي غير خطي يك تير دو سر گيردار همراه با الكترودهاي بالا وپايين به عنوان مدلي براي يك نانو رزوناتور
46 محمدحسن ديندارلو 1394 سیامك اسماعیل زاده خادم كنترل ارتعاشات عرضي پره هاي بادي با استفاده همزمان از دو روش LGوTMD
47 حمید جعفري 1394 محمدرضا قضاوی خوراسگانی شبيه‌سازي، تحليل و بهبود قابليت برداشت انرژي از ميكرورزوناتور با ساختار لايه‌اي مگنتواستريكتيو
48 مریم رضايي 1394 غلامحسین لیاقت تحليل تجربي و عددي ميزان جذب انرزي لوله هاي كامپوزيتي دوجداره تقويت شده با مواد جاذب انرژي تحت بار محوري ضربه اي
49 فاطمه حسن پور رودبنه 1394 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و عددي ساندويچ پانل با هسته لانه زنبوري پر شده از فوم تحت بارگذاري ضربه اي
50 شاهین موذن فروغي 1394 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و عددي بارگذاري ضربه اي در سازه هاي ساندويچي لانه زنبوري پر شده با سيال غليظ شونده ي برشي
51 حمیدرضا مهدوي 1394 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي رفتار لوله هاي كامپوزيتي تحت فشار متناوب داخلي و فشار خارجي
52 علی قدسي قاراب 1394 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل ديناميك غيرخطي ميكرو برداشت‌گر سيليكوني انرژي با لايه هاي پيزو الكتريك
53 عارف رجايي پيته نويي 1395 اكبر علی بیگلو تحليل استاتيكي پوسته استوانه اي سادويچي با هسته مدرج تابعي
54 پوریا ترابي 1395 مجید محمدی مقدم طراحي، ساخت و كاليبراسيون يك ربات كمك جراح كرينيوكتومي
55 آناهیتا نيك اقباليان 1395 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل ترمو-الاستو-پلاستيك ديسك‌هاي دوار ساخته شده از مواد FG
56 عابدین علي ياري پرند 1395 اكبر علی بیگلو تحليل استاتيكي و ارتعاشي پوسته استوانه اي ساندويچي با هسته FGM و اتصال ويسكوالاستيك به روش DQ
57 محمد اقاعبدالهيان 1395 اكبر علی بیگلو تحليل استاتيكي پانل استوانه اي مسلح به نانولوله هاي كربني بااستفاده از روش DQ
58 سیدمهدی متعظ برزاني 1395 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و عددي ضربه سرعت بالا روي پانل هاي فوم تركيبي تقويت شده با الياف شيشه خرد شده
59 سیدمهرداد پوركيائي 1394 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات وپايداري ديناميكي غير خطي يك تير دوسر گيردار همراه با الكترودهاي بالا وپايين به عنوان مدلي براي يك نانو رزوناتور
60 امیرحسن عباسي 1394 سیامك اسماعیل زاده خادم جذب ارتعاشات روتور پيوسته وغير كشايي توسط جاذب ارتعاشي با سختي بالاي استاتيكي وپايين ديناميكي
61 سجاد بورقان فراهان 1394 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل پايداري مكانيزم هاي با عضو انعطاف پذير داراي لقي در مفصل لولا
62 وحید طحاني موخر 1394 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تجربي و عددي خمش ورق هاي كامپوزيتي مشبك تحت بار جانبي
63 مصطفی الياسي 1394 اكبر علی بیگلو تحليل ترموالاستيك پوسته ساندويچي كروي با هسته FGM واتصال ويسكوالاستيك
64 پیمان باقريان 1395 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تجربي و عددي پوسته هاي استوانه اي نانو كامپوزيتي تحت بار محوري ضربه اي
65 فیروز سامي 1394 سیامك اسماعیل زاده خادم بررسي ارتعاشات و آناليز پايداري غير خطي يك تير نانو تشديد گر ، تحت بار محوري و اثرات دمپينگ ، با در نظر گرفتن اثرات سطحي
66 میثم يادگارخسرويه 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم مدلسازي ، طراحي وساخت فنر نيوماتيكي دو محفظه در ميزهاي ايزولاسيون ارتعاشات
67 سیدفاضل رسولي قاسملوئي 1390 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي مقاومت كمانشي سازه مشبك استوانه اي با گشودگي
68 ریحانه دادرس 1395 سیامك اسماعیل زاده خادم بررسي حساسيت وميزان جذب سنسورهاي فيبر نوري چند لايه نانو پلاسمون
69 جعفر آرش مهر 1390 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي اثر شكل سلول و چگالي سلولي در سازه هاي كامپوزيتي مشبك روي مقاومت كمانشي سازه
70 حامد رحيمي شعرباف 1395 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تجربي وعددي رفتار لوله ومخازن تحت فشار داخلي وبار ضربه محلي
71 سیدمحمدعلی موسويان 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم مدل سازي، طراحي و ساخت ايزالاتور با هدف استهلاك انرژي و سفتي صفر
72 محمد مرادي 1390 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بهينه سازي نسبت مقاومت به وزن ورقهاي مشبك كامپوزيتي تحت بار صفحه اي با الگوريتم ژنتيك
73 مهدی صنعتي 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم مدلسازي، طراحي و ساخت ايزولاتورهاي مقاوم كننده سازه ها در برابر بارهاي ديناميكي
74 بهزاد صدرفريدپور 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم مدلسازي، طراحي و ساخت جريان سنج التراسونيك براي مايع تميز گذرنده از لوله با استفاده از روش زمان عبوري
75 پیمان كهريزي 1390 محمدرضا قضاوی خوراسگانی بررسي اثرات بوژيهاي دو و سه محوره بر روي خط تحت شرايط مختلف پروفيل خط و سرعت
76 محمد بهفرنيا 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم مدل سازي،طراحي و ساخت جريان سنج جرمي كريوليس با پوسته استوانه اي جدارنازك
77 محمدرضا دشتي 1390 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و عددي تاثير ماده پركننده پلي اورتان در ميزان نفوذ پر تابه در سازه هاي كندوئي تحت بر خورد عمودي
78 مهدی زندي طغاني 1390 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي تحليلي و عددي تاثير شكل و پروفيل تقويت كننده ها در رفتار پوسته هاي استوانه اي مركب تقويت شده (Isograd) تحت بار محوري
79 مهدی ابوترابي زارچي 1391 غلامحسین لیاقت تحليل رياضي وتجربي فرآيند نفوذ گلوله در لايه هاي كولار تقويت شده با مايع غليظ شونده برشي (STF)
80 امین خدادادي 1390 غلامحسین لیاقت تحليل عددي وتجربي نفوذ در اهداف مركب از لايه هاي كولار سيالSTF
81 سیدمحمد داودي حسنكلا 1391 مجید محمدی مقدم مدل سازي تحليل ساخت و كنترل يك عملگر الاستيك
82 محمد عابدي 1390 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس آناليز تنش در ورق هاي FGM با گشودگي تحت بارهاي در صفحه
83 کمیل علي بخشي 1391 مجید محمدی مقدم طراحي و ساخت ربات توانبخشي دست با قابليت هاي برگشت پذيري مناسب و فضاي كاري سه بعدي
84 علی كمالي نژاد 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم كاربرد چاه انرژي غير خطي در كاهش ارتعاشات وارده ي زلزله
85 حسین مهراسا 1391 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و شبيه سازي عوامل موثر بر ساخت مخازن كروي به روش انفجاري با استفاده از مخازن ژيش ساخته چهار مخروطي ناقص
86 عادل نژادقلي 1391 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل رفتاري ديناميكي رشته حفاري با در نظر گرفتن اثر حركت محوري
87 بهمن بهزادپور 1390 مجید محمدی مقدم طراحي يك كنترل گرادميتانس براي يك واسط هپتيكي
88 میلاد طالبي قهرودي 1390 غلامحسین لیاقت تحليل تجربي سرعت حد بالستيك در هاني كمب هاي آلمينيومي تو خالي و پر شده از فوم پلي اورنال
89 مهدی طايفه حاجي حسيني خامنه 1391 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تنش در تيرهاي پيزوالكتريك از جنس مواد مدرج تابعي تحت بارگذاري عرضي
90 مرتضی كارآموز مهدي آبادي 1391 سیامك اسماعیل زاده خادم طراحي و تحليل چاه غير خطي انرژي (NES) براي كاهش ناپايداري آيروالاستيك بال هواپيما
91 مازیار محمدزاده 1390 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل ديناميكي رشته حفاري به روش المان محدود
92 بهمن مددي 1391 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل عددي و تجربي رفتار الاستيك مخازن كامپوزيت با آستري پلاستيك (CNG نوع چهارم)
93 علی اکبر ميرزائي صبا 1391 مجید محمدی مقدم طراحي فشبيه سازي وساخت ربات توان بخشي پا
94 زهرا نيلي احمدابادي 1390 اكبر علی بیگلو تحليل رفتار اتلاف كننده غير خطي انرژي با هدف كنترل ارتعاشات سيستهاي چند درجه آزادي
95 صالح يزداني 1390 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تنش استوانه هاي مشبك كامپوزيتي با گشودگي تحت نيروي محوري فشاري
96 محمدهادی ايزدي 1391 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ، طراحي وساخت سنسور نانو رزونانس يوني با قابليت پيداكردن برفي فلزات
97 محمد پيوسته جعفرابادي 1391 اكبر علی بیگلو تحليل ارتعاش آزاد ورق گردfgm با لايه هاي پيزوالكتريك به روش dq
98 مهدی چوبيني 1392 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و عددي جذب انرژي و تغيير شكل لوله هاي جدار نازيك با هندسه مقاطع مختلف تحت بار ضربه اي عرضي
99 مسعود سلطان رضائي 1391 محمدرضا قضاوی خوراسگانی بررسي پايداري ديناميكي يك سيستم شافت با دو اتصال يونيورسال
100 مهدی طهماسبي آبدر 1391 غلامحسین لیاقت بررسي تحليلي و تجربي تئوري هاي نفوذ گلوله در اهداف سراميكي و ارائه ي يك تئوري اصلاح شده
101 حسین طوراني 1391 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس ارتعاشات آزاد تير fgp روي تكيه گاه الاستيك با استفاده از ديفرانسيل كوادريچر
102 احسان قرباني واسكسي 1392 مجید محمدی مقدم مدل ساز و شبيه سازي هپتيكي تزريق سوزن در لايه نرم
103 محمدسجاد گازر 1391 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل رفتار استاتيكي وارتعاشاتي ورق حلقوي فلز كامپوزيت به روش نيمه تحليلي
104 مصطفی مقربي منظري 1392 مجید محمدی مقدم طراحي يك روش بهينه براي كنترل مسير حركت ربات توانبخشي پاي بيماران
105 مهدی رنجبر روئين تن 1391 محمدرضا قضاوی خوراسگانی بررسي خروج از خط خودروي ريلي شامل دو بوژي در يك قوس
106 مجید معيني فرد 1394 غلامحسین لیاقت بررسي عددي و تجربي پوسته هاي استوانه اي تقويت شده با سازه هاي مشبك در بار گذاري ضربه اي محوري
107 پویا يوسفي خياباني 1395 اكبر علی بیگلو حل نيمه‌تحليلي پاسخ گذراي سه‌بعدي ورق حلقوي ساندويچي با هسته‌ي FGM
108 محمدرضا رافت 1396 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تخمين تجربي و عددي بار كمانش پوسته استوانه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش VCT
109 پیمان ايوبي شاقاجي 1395 اكبر علی بیگلو تحليل گذراي سه بعدي پوسته ي استوانه اي مدرج تابعي تحت بارگذاري حرارتي
110 سیدمهیار قوامي خبير 1395 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل ديناميكي غيرخطي يك ميكروتير برداشتگر انرژي خازني
111 علی رزاقي 1396 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و عددي تأثير ميزان نانو پودر افزوده شده آلومينا بر خواص بالستيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم ساخته شده به روش متالورژي پودر.
112 مازیار ابهري 1396 مجید محمدی مقدم طراحي محيط مجازي و كنترل امپدانسي براي يك ربات توانبخشي دست
113 احمد قنادي احمد 1395 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تجربي و عددي ارتعاشات آزاد پوسته هاي ساندويچي كامپوزيتي استوانه اي با هسته مشبك
114 شایان اسدي دزفولي 1395 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي تاثير افزودن نانومواد در خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پليمري در نرخ كرنش هاي مختلف
115 حسام الدین ثقفي 1396 اكبر علی بیگلو تحليل استاتيكي و ارتعاش آزاد تير ساندويچي با هسته مدرج تابعي و اتصال ويسكوالاستيك
116 مهدی ابراهيم خاني 1395 غلامحسین لیاقت تحليل تجربي و عددي فروريزي جاذب انرژي كامپوزيتي با مقطع Hourglass
117 مرتضی اردستانيان 1396 محمدرضا قضاوی خوراسگانی بررسي رفتار ديناميك غيرخطي يك سيستم روتور پيوسته با تكيه گاه هاي غير صلب
118 علی طاهري مسلك 1396 اكبر علی بیگلو تحليل گذراي سه بعدي ورق ساندويچي مستطيلي مدرج تابعي تحت بارگذاري حرارتي
119 حمیدرضا محمدي 1396 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل ديناميكي ياتاقان تك رديفه تحت اثر مواج
120 پیمان فيروزي 1395 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ومدلسازي يك سيستم ارتعاشي غير خطي با هدف برداشت انرژي از برخورد تيرهاي كوپل شده
121 مسعود رضائي 1395 سیامك اسماعیل زاده خادم برداشت هاي انرژي ناشي از ارتعاشات غير خطي تير يك سر گيردار داراي لايه پيزوالكتريك متصل به فنر غير خطي تحت اثر ناپايداري گالوپينگ حاصل از نيروي آيروديناميك غير خطي
122 مهسا حميدپور 1396 سیامك اسماعیل زاده خادم دسته بندي سيگنال هاي يرخطي ECG آريتمي با استفاده از فيلتر كالمن غيرخطي سويچينگ بهينه
123 بهادر مطمئنيان آراني 1396 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل خواص مودال دسته اي از پره هاي توربين گازي تحت اثر خراش وآسيب ديدگي ناشي از حلقه متصل كننده بين آنها(Lacing Wire) با درنظر گرفتن نيروي آئروديناميكي وارده بر پره
124 روزبه محمدي 1396 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات غير خطي نانوتير ويسكو الاستيك بادر نظر گرفتن اثرات سطحي و تئوري غير موضعي
125 پگاه اميري مطلق 1393 مجید میرزائی بررسي تجربي و عددي رفتار استخوان ران در بارگذاري هاي مختلف
126 وحید نائيني 1394 مجید میرزائی شبيه‌سازي الگوي شكست استخوان ران با استفاده از تصاوير برش نگاري كمي رايانه‌اي و روش المان محدود
127 حمیدرضا مهدوي 1394 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي رفتار لوله هاي كامپوزيتي تحت فشار متناوب داخلي و فشار خارجي