اعضای هیأت علمی


 

bulletاعضای هیات علمی مدعو

نام و نام خانوادگی مدرک رشته تحصیلی
عباس عصاری آرانی PhD توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی
بهرام سحابی PhD علوم اقتصادی، اقتصاد بین‌الملل
صادق بختیاری PhD اقتصاد ایران و توسعه، اقتصاد پژوهش
یداله دادگر PhD اقتصاد بخش عمومی
غلامرضا خاکسار PhD اقتصاد ایران و توسعه، اقتصاد کشاورزی
علی حاجی نژاد PhD برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
حسین صادقی PhD اقتصاد کشاورزی
علی عسگری PhD برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
نادر مهرگان PhD اقتصاد پژوهش، اقتصاد کشاورزی
میثم موسایی PhD اقتصاد اسلامی
مرتضی سامتی PhD اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد سنجی
سيد هادي موسوي نيک PhD علوم اقتصادى
سجاد فرجی دیزجی PhD علوم اقتصادی، اقتصاد مالی
پرستو محمدی PhD علوم اقتصادی
نويد سعيدي ‌رضواني‌ PhD شهرسازي
رضا وفایی یگانه PhD علوم اقتصادی