متن کامل خبر


 
کسب رتبه اول پژوهشکده اقتصاد در ارزیابی مراکز پژوهشی تقاضا محور دانشگاه

خلاصه خبر: در ارزیابی صورت گرفته توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس این پژوهشکده در میانگین سه سال 1394، 1395 و 1396 در میان کلیه مراکز پژوهشی تقاضا محور دانشگاه رتبه اول را کسب کرد.

طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته توسط معاونت پژوهشی دانشگاه، این پژوهشکده موفق به کسب رتبه اول مراکز پژوهشی تقاضا محور در مجموع سه سال 1394 لغایت 1396 گردید.

25 مهر 1397 / تعداد نمایش : 272