متن کامل خبر


 
گزارش برگزاری نشست "تحلیلی بر 40 سال مطالعات اقتصاد اسلامی ایران"

خلاصه خبر: به مناسبت بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشست علمی و تخصصی «تحلیلی بر ٤٠ سال مطالعات اقتصاد اسلامی در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در روز یکشنبه تاریخ ٧ بهمن ماه ١٣٩٧ از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار گردید.

در این نشست که حدود 70 نفر از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان شرکت کردند، نخست آقای دکتر عباس عصاری رییس پژوهشکده اقتصاد همراه با سخنانی در زمینه موضوع به مدعوین و شرکت کنندگان در نشست خیر مقدم گفتند. سپس آقای دکتر یداله دادگر رییس گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده اقتصاد و عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی مطالبی درباره چارچوب‌های مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد اسلامی در ایران ارایه کردند و ضعف روش شناختی را مهمترین مشکل بخش عمده این مطالعات دانستند.

سخنران دیگر این نشست آقای دکتر سید کاظم صدر استاد دانشگاه شهید بهشتی و از پیشکسوتان آموزش و پژوهش در زمینه اقتصاد اسلامی بودند که در باره تجربه آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌های ایران سخنرانی کردند. ایشان فرازهای برجسته فرایند تدوین سرفصل‌های درس‌های اقتصاد اسلامی و آغاز آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌های ایران را مطرح کردند. آقای دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران، سخنرانی دیگر این نشست را در باره رویکردهای موجود در مطالعات اقتصاد اسلامی ارایه کردند. ایشان مطالعات انجام شده در این زمینه را در 4 رویکرد فقهی، نئوکلاسیکی، تلفیقی و سیستمی دسته بندی کردند و توضیحاتی در باره علت انتخاب آنها ارایه کردند.

سخنران دیگر این نشست، حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدرضا یوسفی، عضو هیأت علمی و رییس مرکز تحقیقات دانشگاه مفید، تحلیلی درباره نقش حوزه‌های علمیه در مطالعات اقتصاد اسلامی ایران ارایه کردند. ایشان مهمترین مشکل مطالعات در این زمینه را غافلگیری و حیرت در مطالعات پس از انقلاب اسلامی نزد حوزویان بیان کردند. آقای دکتر حسین صمصامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی کمّی و محتوایی 40 سال مطالعات اقتصاد اسلامی پرداختند. ایشان گزارشی در باره طرح پژوهشی گرداوری ادبیات اقتصاد اسلامی همراه با یک دسته بندی در این زمینه ارایه کردند. ایشان این مطالعات را در دو دسته همسو با علم اقتصاد موجود و متحول ساز علم اقتصاد دسته بندی کردند و ویژگی‌هایی را برای هر یک بیان کردند.

آقای دکتر مرتضی عزتی، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر علمی نشست نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست، تحلیلی آماری بر مطالعات منتشر شده در زمینه اقتصاد اسلامی ارایه کردند. در این تحلیل تعداد و سهم کتاب‌های منتشر شده اقتصاد و اقتصاد اسلامی در کل و نیز ناشرین دولتی همراه با مقاله‌های منتشر شده آِ اس آی و اسکوپوس و نیز مقاله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی تحلیل شد. این تحلیل نشان می‌دهد ناشرین دولتی سهم عمده کتاب‌های منتشر شده اقتصاد اسلامی را داشته‌اند و نسبت مقاله‌های اقتصاد اسلامی به اقتصاد در خارج از ایران با فراز و نشیب‌هایی در سالهای اخیر حدود 8% بوده است و در داخل کشور نسبت مقاله های اقتصاد اسلامی به اقتصاد حدود 16% شده است. که اینها نشانه حمایت‌های حاکمیت از انتشار کتاب و مقاله در این زمینه است.

پس از استراحت و پذیرایی از شرکت کنندگان، دکتر سید محمدرضا سیدنورانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به نقد و اظهار نظر درباره رویکردها در مطالعات اقتصاد اسلامی پرداختند. پس از آن شرکت کنندگان در نشست به اظهار نظر در خصوص آن پرداخند. سپس آقای دکتر امیرحسین مزینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به نقد و اظهار نظر درباره مطالعات حوزویان در اقتصاد اسلامی پرداختند. پس از ایشان آقای دکتر میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به نقد و اظهار نظر درباره دسته بندی مطالعات اقتصاد اسلامی پرداختند.

در ادامه، آقای دکتر لطفعلی عاقلی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به نقد و اظهار نظر درباره مطالعات منتشر شده اقتصاد اسلامی پرداختند. در پایان آقای دکتر حسین صادقی، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به نقد و اظهار نظر درباره مطالعات اقتصاد اسلامی در ایران پرداختند و یک جمع بندی در این زمینه ارایه کردند. نکته محوری سخنان ایشان این بود که عمده مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد اسلامی از سوی اندیشمندان ایرانی با انگیزه‌های شخصی بوده و حمایت موثری در این زمینه نبوده است. در این بخش آقایان دکتر سبحانی، دکتر یوسفی و دکتر عزتی درباره برخی پرسش‌ها و اظهار نظرهای حاضران نکاتی را ارایه کردند. در این قسمت بحث و گفتگوی با شرکت کنندگان و اظهار نظر کنندگان بسیار داغ و پر هیجان برگزار شد و دیدگاه‌های گوناگونی در این زمینه مطرح شد.

9 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 227