سازمان‌های همکار


 

سازمان‌های همکار

 • موسسه تحقیقات، ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات)
 • معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی
 • سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور
 • سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
 • موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 • معاونت پژوهشی شهرداری تهران
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • شرکت کنترل ترافیک تهران
 • سازمان فضای مجازی ایران
 • بانک ملی ایران