اعضای هیأت علمی


 

bullet گروه هيدروليک

bullet گروه منابع آب

bullet گروه محيط زيست


bulletاعضای هیات علمی مدعو

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک رشته تحصیلی
1 بهروز ابطحی   زیست‌شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان
2 راشد صحرائیان   مهندسی صنایع
3 بهرام ثقفیان    
4 عیسی نخعی کمال آبادی