گروه‌های پژوهشی


 

مركز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دارای سه گروه مطالعاتی است كه هریك براساس وظایف و اهداف مشخص و با در نظر گرفتن اولویت‌های پژوهشی و نیازهای جامعة علمی و در یكی از حوزه‌های اصلی زبان و ادبیات فارسی به فعالیت و اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی مشغولند.

bullet گروه مطالعات زبان فارسی

محورهای فعالیت: زبان معیار، زبان و رایانه، فرهنگ‌نویسی، مطالعات تاریخی زبان فارسی، نگارش و ویراش ، آموزش زبان فارسی، زبان گفتاری، دستور زبان، گویش‌شناسی، فن ترجمه. آسیب‌شناسی زبان فارسی در فضای سایبر، تهیه و تدوین دستور زبان کاربردی ویژه فارسی‏‏آموزان (سطح مقدماتی)، تهیه آزمون بسندگی زبان فارسی (فاز صفر)، مروری بر پیکره های زبان فارسی (فاز صفر)

مدیر گروه: دکتر حیات عامری

اعضای کارگروه: دکتر زهرا عباسی، دکتر محمود بختیاری، دکتر سپیده عبدالکریم

پژوهش‌های اتمام یافته:

پژوهش‌های در دست اجرا: تهیه آزمون بسندگی زبان فارسی (فاز یک)، واژگان دخیل در نثر فارسی

 

 1. اجرای طرح‌های بنیادی و كاربردی در حوزه زبان فارسی
  • الگوی غیر معیار در زبان مطبوعات
  • واژگان پرکاربرد در کتاب‌های آموزش زبان فارسی
  • لهجة فارسی بخارایی در آثار فارسی عبدالرئوف فطرت
  • واژگان پایه کودک در زبان فارسی
  • تالیف محتوای آموزش سطوح پیش مقدماتی
  • ساز‌و‌کارهای بهره‏گیری از زبان فارسي
  • تحلیل معناشناختی شعر کودک و نوجوان در زبان فارسی
  • تالیف محتوای آموزش سطح مقدماتی
  • اندیشه‌های فلسفی حافظ
  • بررسی زمینه‌ها و راهکارهای گسترش زبان فارسی

bullet گروه مطالعات ادبیات فارسی

محورهای فعالیت: ادبيات كلاسيك، ادبيات معاصر، ادبيات انقلاب اسلامي، ادبيات عامه، ادبيات داستاني، تصحيح متون ادبي و زبان و ادبيات فارسي در ديگر كشورها

مدیر گروه: دکتر خدیجه حاجیان

اعضای کارگروه: دکتر ناصر نیکوبخت، دکتر زهرا حیاتی، دکتر حسن ذوالفقاری

پژوهش‌های اتمام یافته:

 

 1. محورهای پژوهشی: ادبیات كلاسیك (غنایی، تعلیمی، عرفانی، حماسی)، ادبیات معاصر، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات عامه، ادبیات داستانی، تحقیقات ادبی خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، تصحیح متون ادبی.
  • شعر معاصر فارسی در ازبکستان جلد 1 و 2،
  • نقد و بررسی و تصحیح مثنوی نظم‌السلسله،
  • نقد و بررسی و تصحیح دیوان هادی سمرقندی،
  • نقد و بررسی و تصحیح مناظرة فطرت بخارایی،
  • مطالعه در ابعاد هنری و زیبایی‌شناسی گلستان سعدی،
  • گونه‌شناسی و طبقه‌بندی قالب‌های ادبی،
  • مطالعه در چند منظومه عاشقانه ادب فارسی،
  • مطالعه جنبه‌های اجتماعی و آداب و رسوم صوفیه با تکیه بر ضرب‌المثل‌های فارسی،
  • هویت ملی و دینی در ضرب‌المثل‌های فارسی،
  • کتابشناسی توصیفی فرهنگ‌ها،
  • مراجع ادبی و ادبیات عامه،
  • کتابشناسی توصیفی ادبیات معاصر، داستانی، کودک و طنز،
  • کتابشناسی توصیفی تاریخ ادبیات، سبک‌شناسی و ادبیات عرفانی،
  • کتابشناسی توصیفی نظم و نثر،
  • کتابشناسی توصیفی نقد ادبی، ادبیات تطبیقی و بلاغت فارسی،
  • کتابشناسی توصیفی پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های آسیای مرکزی در قرن بیستم،
  • کتابشناسی توصیفی کتاب‌های آسیای مرکزی در قرن بیستم،
  • کتابشناسی توصیفی مقالات آسیای مرکزی در قرن بیستم،
  • بازتاب ضرب‌المثل‌ها در شعر شاعران فارسی (هفتاد شاعر)،
  • تصحیح کتاب روضه‌الشهدا،
  • تصحیح و تعلیقات کتاب جامع‌التمثیل،
  • اندیشة مهدویت در دیوان حافظ،
  • حافظ و مرابطه،
  • افسانه‌های پهلوانی (نثر)،
  • بومی سرودهای ایرانی،
  • افسانه‌های پهلوانی (نظم)،
  • چهار درویش،
  • ادبیات منظوم عامه،
  • تصحیح بهار دانش

پژوهش‌های در دست اجرا: تحلیل و طبقه بندی مضامین شعر فارسی: سبک عراقی

bulletگروه مطالعات نقدادبی وادبیات تطبیقی

محورهای فعالیت: نقد ادبی، ادبیات تطبیقی، جامعه‌شناسی ادبیات، نظریه‌های ادبی سبك‌شناسی.

مدیر گروه: دکتر ابراهیم خدایار

اعضای کارگروه: دکتر خلیل پروینی، دکتر حمیدرضا شعیری, دکتر حسن ذوالفقاری

پژوهش‌های اتمام یافته: آرمانشهرنویسی در ادبیات ملت‌های مسلمان؛ مطالعة موردی: نقد و بررسی رمان تاتاری مسلمانان دارالراحت