دوره‌های آموزشی


 

نياز جامعة علمي به آموزش‌هاي تخصصي در حوزة زبان وادبيات فارسي اين مركز را بر آن داشت تا به منظور تقويت مهارتهاي ويرايشي و نگارشي پژوهشگران، دانشجويان و كاركنان پژوهشي و اداري سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، دوره‌‌هاي آموزشي زير را با بهره گرفتن از توان و تجربه علمي اعضاء هيأت علمي دانشگاه برگزار كند:
نقد ادبي، تحليل داستان و رمان، مكاتبات اداري، ويراستاري، ويرايش ترجمه، گزارش‌نويسي، مهارت‌هاي نگارشي در تبليغات و بازاريابي، روزنامه‌نگاري، نگارش متون علمي، مكاتبات تجاري و بازرگاني، آشنايي با مباني و روش‌هاي تحقيق، نگارش خلاق، مهارتهاي نگارشي در روابط عمومي، آموزش زبان‌هاي باستاني، دوره‌هاي آموزش زبان فارسي (ويژه زبان آموزان غيرايراني)<ذق />ذیلاً به معرفی کوتاه سه نوع از این دوره ها اشاره می شود:

  1. دوره‌های دانش افزایی
  2. دوره‌های دانش افزایی ویژة دانشجویان و استادان خارج از کشور یکی از موفق‌ترین دوره‌های برگزار شده در مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي بوده است. این مرکز با توجه به تجربه و تخصص اعضاي هيئت علمي و نيز بهره‌گيري از امكانات، فضاي آموزشي و آزمايشگاه‌هاي زبان دانشگاه تربيت مدرس تاكنون دوره‌های دانش‌افزايي كوتاه و بلند مدت زیادی براي استادان و دانشجويان خارجي با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار كرده است.

  3. دوره‌های ویراستاری
  4. واحد آموزش مرکز تاکنون اقدام به برگزاری 86 دورة ویراستاری نموده است که چندین دوره در خارج از مرکز و به درخواست سازمان‌های مختلف برگزار شده است.
    شرکت کنندگان این دوره‌ها پس از کسب نمرات و به دست آوردن مهارت‌های لازم، گواهینامه دریافت می‌کنند.