امروزه تحقیق و پژوهش لازمه هرگونه برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی است، به‌طوریكه در جهان امروز توسعه خود اتكا در درازمدت با گسترش تحقیقات امكان پذیراست. بدست آوردن دانش و یافتن شیوه‌های علمی، جز در سایه آموزش و پژوهش نمی‌تواند تحقق یابد.
ساخت، حفاظت، مرمت و نگهداری از كلیه وسایل و اجزای حمل و نقل در راهسازی و راهداری جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، بنادر وفرودگاه‌ها باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرند و در این راه می‌بایست تحقیق، مطالعه، استفاده از دانش و تكنولو‍ژی و تجربه‌های سازگار و كارآمد مورد توجه و عمل جدی قرار گیرد. ارتقاء سطح دانش جامعه مهندسین راه و فرودگاه و انجام پروژه‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و كاربردی مورد نیاز وزارت راه و ترابری و سازمان‌های تحت پوشش و ظرفیت‌سازی در وزارت راه و ترابری به منظور جلوگیری از دوباره كاری و هدفمند كردن پژوهش در دانشگاه‌های كشور نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

bulletلیست کتب و مجلات موجود در کتابخانه

حمل و نقل هوایی

 • مجله airports : 12
 • عملکرد حمل و نقل هوایی
 • مجله فرودگاه آمستردام (لاتین) / 1 نسخه
 • مجله janes : 1
 • پایان نامه ( بررسی کاربری سیستم ناوبری ماهواره ای جهانی .. )
 • گزارش مرحله چهارم طرح جامع فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران (سازمان هواپیمایی کشوری)
 • طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان هواپیمایی کشوری .
 • گزارش عملکرد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در سال 1998 : 2نسخه
 • خلاصه گزارش و نتایج مطالعات طرح جامع فرودگاه بندرعباس
 • گزارش مطالعات پروژه ( درجه بندی جدید فرودگاههای کشور ) / 1  نسخه
 • هواپیمایی خصوصی و سیستم های CNS/ATM
 • سازمان هواپیمایی کشوری ( تبیین وضع موجود صنعت حمل و نقل هوایی)
 • حمل و نقل بین الملل و ترانزیت از ایران
 • سازمان هواپیمایی کشوری ( علیرضا منظری )
 • گزارش بررسی آثار ناشی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی .
 • مقاله / دکتر صفارزاده
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه  بین المللی سرخس
 • هواپیماهای اجاره ای و ملکی
 • مطالعات تهیه برنامه جامع توسعه و احداث فرودگاههای کشور- اردیبهشت 74
 • سمینار حمل و نقل هوایی و توسعه
 • مجله janes airport : 12
 • مجله jast : 1
 • برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی –  نظام حمل و نقل هوایی
 • Air Transport : 1
 • برنامه ریزی و طراحی فرودگاه (جلد 1و2)

مجلات Piarc

 •  Flight : 1
 • Atrs : 1
 • Routes Road : 15
 • مجله انتخاب مصالح و طراحی روسازی های انعطاف پذیر برای ..
 • نشریه پیام پیارک / 15 نسخه
 • مجمع جهانی راه ( پیارک ) / 57 نسخه
 • How To Apply The Concepts of …
 • Activity report (96-99)
 • Summaries of … :2
 • Granulats & Developpement Durable :30

حمل و نقل ترافیک

 • international “ /north – south “ ..
 • مکانیابی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
 • مجله Scientia ..
 • پروژه برآورد تقاضای بالقوه ترانزیت زمینی کالا از ایران(فصل 1و 2): اسفند 79 – اسفند 80 :2
 • Golf Traffic
 • سیاست حمل و نقل اروپایی .. 2 نسخه
 • مجله رانیران
 • نشریه تازه های ترافیک : 2
 • گزارش سالانه سازمان مشارکت جهانی : 4 (تاریخهای مختلف)
 • Report ( گزارش یارانه ها و هزینه ها .. )
 • مقاله international corridors
 • مطالعات جامع حمل و نقل شیراز / مدلهای تولید و جذب سفر
 • مطالعات جامع حمل و نقل شیراز / نتایج آمارگیری مبداء
 • مطالعات جامع حمل و نقل شیراز / مدل تخصیص ترافیک
 • وزارت راه و ترابری معاونت راهداری و هماهنگی امور استانها ( خرید خط )
 • مرکز تحقیقات ( پروژه تحقیقاتی استفاده از تحلیل متا .. )
 • مقاله The Center For Research and …
 • حمل و نقل همگانی شهری ( وزارت کشور / معاونت هماهنگی )
 • سالنامه آمار ترانزیت خارجی کشور سال 80 (سالنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران)
 • طرح ITS کشور
 • آمار ترانزیت خارجی کشور سه ماهه 83
 • پروژه برآورد تقاضای بالقوه ترانزیت زمینی کالا از ایران (4و3)
 • پروژه برآورد تقاضای بالقوه ترانزیت زمینی کالا از ایران (5و6)
 • مقاله Trademco
 • Iran transportation study
 • گزارش پیگیری مصوبات جلسات هیات مدیره ..
 • کیوسک اطلاع رسانی
 • وزارت راه و ترابری / قوانین ترافیکی
 • ششمین کنفرانس مهندسی ترافیک و حمل و نقل ایران
 • سومین کنفرانس مهندسی ترافیک ایران
 • دومین کنفرانس مهندسی ترافیک ایران
 • بررسی توسعه حمل و نقل در منطقه اسکاپ / 2 نسخه
 • ژورنال transport geography
 • فصل نامه تازه های ترافیک : 3
 • نشریه داخلی کنترل و ایمنی ترافیک
 • مقاله Aashto strategic highway safety plan
 • گزارش مطالعات ترافیک / 7 نسخه ( تاریخ های مختلف)
 • کنترل و ایمنی ترافیک : 2
 • مهندسی ترابری و ترافیک

مجله جاده

 • مجله جاده / 25 نسخه

راهسازی

 • نرم افزار for Windows CSDP ( جلد 1 و 2 )
 • فصول مشخصات فنی و عمومی راهداری 1 و 2
 • گزارش پروژه تهیه مشخصات فنی و عمومی راهداری
 • زیرسازی راه شوسه و راه آهن
 • روشهای ساده نگهداری راه : 2
 • طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای ..
 • روسازی ممتاز / 2 نسخه
 • مشخصات فنی و عمومی راهداری ( نشریه 280 )
 • بررسی مسایل کمی و کیفی مصرف قیر در راههای کشور
 • سمینار راهداری و مدیریت راه
 • مجله Bridges & Roads
 • آئین نامه طرح روسازی راه
 • موسسه قیر و آسفالت ایران / فصلنامه 5
 • راهنمای ارزیابی سیستم های نگهدارنده خاک
 • مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی امولسیون قیر
 • راههای دسترسی در مناطق برون شهری / 2 نسخه
 • خلاصه مقالات دومین همایش قیر و آسفالت ایران
 • سازمان راهداری بر اساس راه همسنگ
 • تضمین کیفیت در عملیات خاکی 2
 • بکارگیری مصالح حاصل از بازیافت رویه های آسفالتی .. / 2 نسخه
 • تاثیر طرح هندسی راه بر خرابی روسازی راه ( پایان نامه )
 • نگهداری بهسازی و مرمت راه
 • ارزیابی عملکرد آسفالت های بازیافتی ایران ( پایان نامه )
 • مجموعه مقالات 1
 • بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی و آسفالتی : 1
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت روسازی
 • بررسی و ارائه روشهای اخذ عوارض در آزادراههای کشور
 • طراحی و اجرای سیستم زهکشی آبهای سطحی و ...
 • راهنمای تثبیت لایه­های خاکریز و روسازی راهها
 • تسلیح خاکریز و بستر راهها با استفاده از ژئوگرید: 1
 • روشهای بازیافت سرد و گرم آسفالت و امکان ...: 2
 • اضمحلال راه ...
 • روشهای جدید طرح مخلوطهای آسفالتی... : 2
 • راهنمای بین المللی تعمیر و نگهداری ( جلد اول تا سوم)

حمل و نقل دریایی

 • دومین همایش ملی ایمنی در بنادر
 • حمل و نقل دریایی : 4
 • حمل و نقل دریایی ( فصل 6 بنادر )
 • کتاب حمل و نقل دریایی
 • ارائه خدمات جهت بازنگری و تکمیل فصل 8
 • نقش بنادر ایران در منطقه و جهان در ده سال آینده
 • نقش بنادر ایران در منطقه و جهان در دهه آینده
 • ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی
 • شرح موضوع قرارداد / مربوط به شرح خدمات مناقصه مدیریت یکپارچه ..
 • حفاظت سازه های فولادی دریایی در برابر خوردگی
 • annial Report
 • ترمینالهای آینده و نقش اتوماسیون در بنادر
 • سازمان بنادر و کشتیرانی

مسایل ایمنی

 • طرح جامع ایمنی پایدار در حمل و نقل جاده ای
 • پروژه تحقیقاتی محاسبه هزینه تصادفات جاده ای ایران
 • مطالعه برنامه ملی ایمنی کشورهای مختلف / 3 نسخه (ترکیه)
 • آموزش و فرهنگ سازی ایمنی راهها گام اول
 • مجموعه آئین نامه ایمنی راههای کشور
 • تدوین آئین نامه نحوه بارگیری حمل و مهار ایمن بار ... :1
 • آیین نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار :1
 • پیش نویس آئین نامه علائم سطحی
 • مشخصات فنی رنگ های ترافیکی
 • بررسی نحوه آموزش ایمنی در حمل ونقل جاده ای ( گزارش )
 • بررسی وضعیت ایمنی و ارائه دستور العمل ایمن سازی برای گذرگاههای ریلی در ایران
 • سیستم ایمنی گاردریل
 • راهنمای نصب گاردریل در معبر شهری
 • راهنمای ایمنی راه
 • مجله پیام / دانشکده های فنی دانشگاه تبریز
 • مجموعه آئین نامه ایمنی راههای کشور : 2
 • گوشه ای از وضعیت ایمنی راههای کشور از نگاه دوربین
 • شریه دانشکده فنی
 • طراحی و ایمن سازی پایه علائم راه : 2
 • مجموعه هدف، وظایف و ...( مؤسسه زلزله شناسی)

نشریات داخلی عمومی

 • پژوهشنامه حمل و نقل / 12 نسخه
 • فنی و مهندسی مدرس : 4
 • صنعت حمل و نقل : 4
 • موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات
 • Transportation … / 3 نسخه
 • world highways / 4 نسخه
 • نشریه راه ابریشم / 3 نسخه
 • مجله ترابران / 7 نسخه
 • نشریه its : 2
 • نشریه امیر کبیر : 1
 • فصلنامه فناوری حمل و نقل مجله فنی و مهندسی مدرس / 2 نسخه
 • فصلنامه حمل و نقل / 9 نسخه
 • پیام ( مجمع جهانی راه )
 • مجله Build Road
 • مجله کنفرانس Sixth Cycle Celebration of … :3
 • فنی و مهندسی مدرس
 • world transport
 • صنعت حمل و نقل / 3 نسخه
 • NEW WORLD : 1
 • راهنمای صنعت حمل و نقل ایران :2
 • تجارت الکترونیکی
 • دولت الکترونیکی
 • متن کامل صورتجلسات و مصوبات: 2 جلد
 • اقتصاد سنجی ... : 2
 • فرهنگ جامع عمران
 • همراه درسفر (راهنمای گردشگری در خراسان رضوی)

حمل و نقل ریلی : نشریات ITE

 • چند مقاله درباره مدریت
 • بندر امام / 2 نسخه
 • راهنمای سیستم اتوماسیون ..
 • آموزش و پرورش مدیران
 • همایش سراسری دانشجویان ایرانی ..
 • Falcon
 • مجله خارجی / 31 نسخه
 • چکیده مقالات ششمین همایش حمل و نقل ریلی
 • چکیده مقالات پنجمین همایش حمل و نقل ریلی
 • Nostrac : 2
 • توسعه انسانی
 • مجله پیام / 4 نسخه: رجا و خط
 • نشریه دفتر مهندسی رجا : 5 : عنوانهای مختلف
 • Rail ways
 • بولتن فنی / 3 نسخه
 • سیستم های هوشمند حمل و نقل ریلی : 3
 • مجله خارجی High speed …
 • خلاصه مقاله راه آهن
 • ضوابط طراحی و اجرای روسازی ...: 2
 • جاده ابریشم : 1
 • نشریه راهبران : 1
 • رزومه شرکت مهندسین مشاور مترا
 • EURASIAN GLOBAL RAIL … : 1

مسایل کلان حمل و نقل مدیریتی

 • mashhad north
 • ترسیم وضعیت پژوهشی
 • دستور العمل ارجاع کار
 • اهمیت و کاربرد حسابهای ملی
 • گاهنامه مهندسی ارزش / 5 نسخه
 • خبرنامه داخلی انجمن مهندسی ارزشی
 • گزارش کارگاه آموزشی مهندسی ..
 • مجموعه تشکیلات تفضیلی
 • پژوهشکده حمل و نقل (کیفیت سنجی مرحله ای پروژه­ها)
 • سمینار مطالعات جامع حمل و نقل ایران
 • پروژه امکان سنجی فنی و اقتصادی تأسیس ...
 • نشریه ماوراء : 1
 • راهنمای پژوهشی
 • راهنمای انعقاد قرارداد / 3 نسخه
 • مدیریت استراتژیک
 • سد تاریخی کریت طبس
 • بررسی عوامل بازدارنده ..
 • سمینار آموزشی هفت ابزار نوین مدیریتی
 • گزارش طرح ایجاد مرکز انتقال ...
 • مهاب قدس ( مهندس ارزش )

گزارش ها

 • کنفرانس ملی حمل و نقل: 2 : مختلف
 • مرکز تحقیقات و مدیریت سال 74
 • تحلیلی از عملکرد حمل و نقل جاده ای 77
 • عناوین پروژه های در دست اقدام
 • گزارش بازدید از تونل رسالت 74
 • صورت جلسات شورای عالی فنی امور ..
 • عملکرد معاونت پژوهشی 81
 • کنفرانس ملی حمل و نقل
 • تحولات بخش حمل و نقل طی چهل سال اخیر
 • حمل و نقل شیراز
 • طراحی مجدد ساختار ..
 • وزارت کشور معاونت هماهنگی امور / 4 نسخه: موضوعهای مختلف
 • گزارش سفر هیات کارشناسی ..
 • تحلیل خطر لرزه ای
 • تفسیر دستورالعمل بهسازی ...
 • تکنولوژی بتن / 2 نسخه
 • پژوهشنامه مرکز تحقیقات 79
 • بنا / 8 نسخه
 • فصلنامه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح : 5 نسخه
 • ترانزیت ( آمار ترانزیت خارجی کشور 83 )

مجلات داخلی و خارجی – سازه

 • دستگاهها و روش های مختلف شمع زنی / 1 نسخه
 • ظرفیت باربری محوری شمعها : 2 نسخه
 • بررسی وضعیت باربری قائم شمع :1
 • بررسی وضعیت باربری جامع شمع :1
 • انواع شمع :1
 • فصلنامه کیفیت و مدیریت :1
 • راهنمای تهیه مشخصات فنی .. / 2 نسخه
 • خستگی عرشه پل ها
 • پی و پایه پل ها
 • نشریه استقلال
 • اقتصاد انرژی : 9 نسخه
 • fuel prices ..
 • news letter : 2 نسخه
 • نشریه مهندسی معدن ( نشر فن )
 • مجموعه مقالات دولت، دانشگاه، صنعت
 • فصلنامه لجستیک :2
 • فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی
 • آموزش عالی و رسانه ها
 • پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ..
 • محیط شناسی
 • نقشه برداری ../ 2 نسخه
 • محیط شناسی...
 • فصلنامه فرآماد / 4 نسخه
 • نشریه پیام نظام مهندسی
 • خلاصه مقالات همایش اقتصاد
 • ماهنامه فضا / 2 نسخه
 • برنامه راهبردی دانشگاه تربیت مدرس
 • international association … :1
 • annual 79th :1
 • نشریه امیر کبیر
 • final program
 • ISR / 4 نسخه
 • Carleton
 • Cargovision
 • GAD
 • Formation Continue … :1
 • International Journal of Engineering… : 3
 • GROUPE egis
 • ظرفیت باربری محوری شمعها
 • مهندسی زلزله
 • بررسی علل کاهش عمر مفید سازه­های بتنی مسلح
 • آیین نامه استاندارد پلهای بزرگراهها
 • معیارهای طراحی پلهای خمیده فلزی
 • شمعها