اساسنامه


 

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه فرهنگ و اندیشه دینی، مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می شود، تاسیس و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.

bulletكلیات

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه فرهنگ و اندیشه دینی، مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می‌شود، تاسیس و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.

bulletماده 1: هدف

 • هدف مرکز تحقیق در زمینه‌های مختلف مرتبط با فرهنگ و اندیشه دینی می‌باشد.

bulletماده2: محل فعالیت مرکز

 • محل فعالیت مرکز در تهران می‌باشد.

bulletماده3: وظایف

 1. بررسی و شناسایی نیازها و اولویت‌های کشور در عرصه فرهنگ و اندیشه دینی
 2. انجام طرح‌های پژوهشی مورد نیاز کشور در زمینه فرهنگ و اندیشه و رفتار دینی با بهره‌گیری مطلوب از امکانات علمی، پژوهشی دانشگاه
 3. ارایه خدمات مشاوره علمی  در عرصه فرهنگ و اندیشه دینی به سازمان‌ها و نهادهای بخش عمومی و خصوصی
 4. برقراری ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و مجامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط
 5. برقراری ارتباط مطلوب و هماهنگ با پژوهشگران، اندیشمندان و متخصصان در مراکز علمی و پژوهشی کشور( اعم از دانشگاه و حوزه) و فراهم نمودن امکانات لازم جهت تحقق هدف مرکز
 6. ایجاد حلقه‌های مباحثه و گفت و گو میان اندیشمندان و صاحب‌نظران و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی در سطوح داخلی و بین‌المللی
 7. انتشار نتایج تحقیق و مطالعات انجام شده به صورت مجله علمی، کتاب و دیسکت و نظایر آن در چارچوب قوانین و مقررات
 8. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت به منظور تربیت نیروهای متخصص در عرصه فرهنگ و اندیشه دینی

bulletماده4: ارکان

الف- رییس
ب- شورای پژوهشی
ج- گروه‌های پژوهشی

bulletماده5: رییس

 • رییس مرکز از بین اعضای هیات علمی دانشگاه با حکم رییس دانشگاه به مدت دو سال منصوب می‌شود.

تبصره: انتصاب مجدد رییس مرکز بلامانع است.

bulletماده6: وظایف رییس

 1. اداره و هدایت مرکز در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات
 2. پیشنهاد انتصاب مسولان مرکز بر اساس تشکیلات مصوب
 3. امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات
 4. انجام اقدامات مربوط به مبادلات و همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و موسسات ذی‌ربط
 5. تنظیم بودجه سالانه و تفضیلی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاح
 6. نظارت بر حسن اجرای طرح‌های تحقیقاتی
 7. پیشنهاد تشکیلات و نمودار سازمانی مرکز به رییس دانشگاه
 8. ارایه گزارش عملکرد سالانه به رییس دانشگاه

تبصره: رییس مرکز می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسوولیت و با تایید رییس دانشگاه به معاون/معاونان مرکز تفویض نماید.

bulletماده7: ترکیب شورای پژوهشی

 1. رییس مرکز(رییس شورا)
 2. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 3. معاون پژوهشی مرکز
 4. مدیران گروه‌های پژوهشی مرکز
 5. دو نفر از صاحب‌نظران حوزه علمیه
 6. یک تا سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا صاحب‌نظران ذی‌ربط

تبصره 1: اعضای مذکور در بند 5و 6 به پیشنهاد رییس مرکز و حکم رییس دانشگاه برای مدت دو سال توسط رییس دانشگاه منصوب می‌شوند.
تبصره 2: رییس مرکز می‌تواند بر حسب ضرورت از افراد صاحب‌نظر برای حضور در جلسه شورای پژوهشی بدون حق رای دعوت به عمل آورد.

bulletماده8: وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

 1. تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی-پژوهشی مرکز
 2. تعیین خط مشی و برنامه‌های مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در محدوده ضوابط و مقررات مربوطه
 3. بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی مرکز و نظارت بر حسن اجرای آن
 4. نظارت بر انتشار کتب و نشریه‌های علمی و پژوهشی مرکز
 5. بررسی نیازهای انتشاراتی و علمی و پژوهشی مرکز
 6. بررسی و تایید نشست‌ها، کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های علمی مرکز و نظارت بر حسن اجرای آن

bulletماده9: مقررات مالی

 • مرکز از نظر مقررات مالی مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

bulletماده10: مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

 • اعضای هیات علمی مرکز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش علمی و عمومی و ارتقاء، تابع مقررات مورد عمل موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین‌نامه‌های دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد.

bulletماده 11

 • انحلال مرکز با پیشنهاد رییس دانشگاه و تایید شورای دانشگاه و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان‌پذیر است.

bulletماده 12

 • در صورت انحلال مرکز، اموال و دارایی‌های آن پس از تسویه دیون به دانشگاه تربیت مدرس منتقل خواهد شد.

bulletماده 13

 • هرگونه تغیبر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رییس مرکز و تایید شورای دانشگاه و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان‌پذیر است.

bulletماده 14

 • این اساسنامه در 14 ماده و 4 تبصره در تاریخ ....................... به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.