سازمان‌های همکار


 
 • انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
 • مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی
 • سازمان تبلیغات اسلامی
 • پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • پژوهشگاه وحدت حوزه و دانشگاه
 • پژوهشکده باقرالعلوم
 • مرکز مطالعات اجتماعی وزارت علوم
 • دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم
 • سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم
 • معاونت فرهنگی قوه قضائیه
 • کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای انقلاب فرهنگی