اخبار و رویدادها


 
نشست ها و سخنرانی های علمی مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی در نیمسال دوم 98-97
برگزاری سلسله نشست های علمی مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 سلسله نشست و سخنرانی های علمی با موضوعات متنوع برگزار می کند.
21اسفند1397
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی برگزار می‌کند
سخنرانی علمی سبک زندگی دانشگاهیان
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی با همکاری دانشکده علوم انسانی در آذرماه 95 اقدام به برگزاری کارگاه سبک زندگی دانشگاهیان، مبتنی بر قرآن و عترت می‌کند
30آبان1396
کارگاه روش پژوهش با نرم افزارهای اسلامی
کارگاه روش پژوهش با نرم‌افزارهای اسلامی در دانشکده علوم انسانی سالن میرحسنی برگزار می گردد
19مهر1395