ارتباط با ما


 
  • آدرس: تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16
  • کدپستی: 1954613953
  • تلفن مرکز: 22291235
  • تلفن فصلنامه پژوهش‌هاي مديريت منابع سازماني: 22291279
  • دورنگار: 22291235
  • Email: impsc@modares.ac.ir