شبیه‌سازی احتراق


 

آزمایشگاه شبیه‌سازی احتراق (با نام سابق آزمایشگاه دینامیک گازها) در سال 1381 در دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس به همت آقای دکتر کیومرث مظاهری، استاد گروه مکانیک تاسیس شده است. هدف اصلی آزمایشگاه شبیه‌سازی احتراق، ارتقاء و پیشبرد علم احتراق در کشور و فراهم کردن زیرساخت‌های استفاده کاربردی از این شاخه از علم در صنایع مختلف می‌باشد. پژوهش‌های مختلفي در قالب پروژه کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات شبیه‌سازی عددی و تحلیل جنبه‌های مختلف پدیده‌های احتراقی، تحلیل و شبیه‌سازی کاربردها و تجهیزات نوین احتراق و همچنین بهینه‌سازی تجهیزات احتراقی صنعتی در آن به انجام رسيده و در حال انجام است.