ارتعاشات و صوت


 

آزمايشگاه ارتعاشات و صوت

وابستگی: دانشكده فني و مهندسي - بخش مكانيك - گروه طراحي كاربردي

مکان: بلوك 3، طبقه همكف، اتاق 057

مسئول آزمایشگاه: دكتر سيامك اسماعيل زاده خادم

کارمندان: -

تلفن: 82883388

فکس:

آدرس پست الکترونیکی :    khadem@modares.ac.ir

آدرس وب سایت :    http://www.modares.ac.ir/~SAVآزمایشگاه صوت و ارتعاش برای انجام پروژه‌های پژوهشی از قبیل موارد زیر تجهیز شده است.

  • تحلیل‌های غیرخطی صوت و ارتعاش
  • تحلیل مدال
  •  پایش وضعیت روغن
  • پایش وضعیت بر پایه ارتعاشات
  • تشخیص عیوب ماشین آلات
  • و ...