مکانیک ضربه‌ای و انفجار


 

bullet معرفی

اين آزمايشگاه در سال 1377 در دانشکده فني مهندسي، بخش مکانيک به همت آقای دکتر لیاقت تاسیس و شروع به فعاليت نموده و تا به امروز طرحهاي مختلفي در قالب پروژه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و طرحهای پژوهشی در آن به انجام رسيده است. هدف نهایی شاخه مکانیک ضربه دانشکده مهندسی مکانیک، ایجاد پایگاهی آزمایشگاهی – پژوهشی است که با رعایت تمام موارد استانداردی، مرجعی برای انواع تستهای مرتبط با ضربه و انفجار در کشور باشد.

bullet فعالیتها و زمینه های تحقیقاتی

زمینه های اصلی پژوهشی قابل انجام در این آزمایشگاه عبارتند از:
مکانیک ضربه سرعت پایین شامل انواع بارگذاری محوری و عرضی در سرعتهای زیر 5 m/s و تا 1000 J انرژی
مکانیک ضربه سرعت بالا شامل آزمایش نفوذ در سرعتهای از 20 m/s تا 400 m/s
مکانیک انفجار شامل جوشکاری انفجاری، شکلدهی انفجاری، برش انفجاری، تراکم پودر انفجاری و آزمایش مقاومت در برابر پالس انفجاری

طرح های انجام شده کارشناسی ارشد

 • بررسي تئوريهاي نفوذ پرتابه در اهداف فلزي و اصلاح يکي از تئوريهاي مربوطه.1372.
 • بررسي نفوذ گلوله دراهداف فلزي.1372.
 • مدلسازي فرايند نفوذ گلوله در منسوجات.1373.
 • اصلاح مدل رياضي فرايند نفوذ گلوله در اهداف فلزي يک لايه.1373.
 • بررسي پارامترهاي موثر در طراحي زره واکنش‌گر، طراحي و ساخت اين زره.1374.
 • تحليل و شبيه‌سازي تشکيل جت خرج شکل يافته و نفوذ آن در زره‌ها.1374.
 • بررسي تنش در پوسته‌هاي مخروطي در اثر برخورد به موانع.1374.
 • شبيه‌سازي نفوذ گلوله در اهداف فلزي دو يا چند لايه‌اي وارائه مدل جديد.1374.
 • طراحي فرم دهي قطعات بروش انفجاري و کاربردي آن در توليد نازل.1374.
 • تحليل تنش پوسته‌هاي مخروطي متاثر از فشار داخلي حاصل از انفجار.1375.
 • نشت گيري در مخازن داراي سيال به کمک جوشکاري انفجاري و کنترل متغيرهاي فرايند.1375.
 • طراحي روش ساخت و نمونه سازي فيکساتورهاي داخلي (پيليتها) مورد استفاده در جراحي استخوان.1375.
 • تحليل فرايند نفوذ گلوله در اهداف فلزي چند لايه و مقايسه با اهداف يک لايه و ارائه مدل جديد.1375.
 • نا مکانيک نفوذ مايل پرتابه‌هاي مخروطي در اهداف فلزي چند لايه‌اي نازک..
 • ساخت لوله‌هاي دوجداره به روش جوشکاري انفجاري..
 • تحليل نفوذ مايل پرتابه‌هاي مخروطي در اهداف فلزي نازک چند لايه‌اي در تماس.1377.
 • تحليل نفوذ کامل گلوله‌هاي اجيوال در اهداف فلزي ضخيم.1377.
 • تحليل ديناميکي و شبيه‌سازي عملکرد فيوزهاي مکانيکي در سر جنگي‌ها.1378.
 • مدلسازي و شبيه‌سازي فرآيند نفوذ گلوله در اهداف کامپوزيتي.1378.
 • بررسي ميزان افزايش مقاومت در برابر ضربه در مواد مرکب چند لايه ساندويچي.1379.
 • بررسي تئوريک و تجربي اتصال ورقهاي ضخيم آلومينيم - مس از طريق انفجار.1379.
 • شکل‌دهي انفجاري پريفورمهاي مخروطي به شکل دوک.1379.
 • حليل تغيير شکل الاستو - ويسکوپلاستيک پانلهاي کامپوزيتي فلزي لايه‌لايه به روش اجزاء محدود.1379.
 • بررسي مکانيزم جذب انرژي توسط صفحات کامپوزيت در برخورد عمودي با پرتابه‌هاي دوکي شکل.1379.
 • بررسي تئوري و تجربي شکل‌دهي انفجاري مخروط و کنترل چروکيدگي ناشي از ناپايداري.1380.
 • تحليل تنش در مخازن تحت فشار حاصل از مواد منفجره.1380.
 • طراحي و ساخت‌گان شات پينينگ.1380.
 • تحليل نفوذ گلوله در کامپوزيتهاي سراميکي و بهينه‌سازي مدل تحليلي.1381.
 • تحليل نفوذ گلوله در کولار و ارائه مدل تحليلي.1381.
 • تحليل سازه‌اي سکوي پرتاب موشکهاي ميان برد.1382.
 • مطالعه تجربي و تحليلي جوشکاري انفجاري لوله‌هاي هم‌محور فولاد ضد زنگ-فولاد کربني.1383.
 • تحليل شکل‌دهي انفجاري ورق دو لايه و شبيه‌سازي عددي فرآيند.1384.
 • طراحي و ساخت قالب نمونه تيوب هيدروفرمينگ.1384.
 • بررسي تئوريک جوشکاري انفجاري لوله‌هاي دو جداره فلزي.1385.
 • تدوين فرآيند جوشکاري انفجاري لوله‌هاي دو جداره فولاد و آلياژ برنز.1385.
 • تحليل فرآيند نفوذ پرتابه‌هاي تخت تغيير شکل‌پذير در اهداف فرزي چند لايه.1385.
 • بررسي نفوذ مايل پرتابه در اهداف فلزي و ارائه مدل جديد.1385.
 • مدلسازي نفوذ گلوله در پارچه‌ها و مقايسه با نتايج تجربي.1385.
 • طراحي بهينه پانل ساندويچي هاني کمب تحت بارگذاري فشاري خارج از صفحه.1385.
 • بررسي تجربي ضربه با سرعت کم بر روي ساندويچ پانل با هسته هاني کمب و مقايسه با نتايج اجزاء محدود.1386.
 • بررسي تحليلي ،عددي و تجربي فرايند شکل دهي لوله هاي دو جداره به روش هيدروفرمينگ.1386.
 • تحليل و بررسي عوامل نفوذ پرتابه در اهداف بتني.1387.
 • ساخت لوله‌هاي چند لايه به روش هيدروفرمينگ با تغذيه محوري.1387.
 • شبيه سازي عددي صفحه بتني در سوراخ شدگي تحت اثر برخورد پرتابه.1388.
 • تراکم پودرهاي سراميکي ميکروساختار و نانوساختار به روش انفجاري.1388.
 • بررسي تجربي و عددي ضربه بالستيک روي اهداف چندلايه اي اليافي فلزي GLARE‎.1388.
 • مطالعه و بررسي تجربي و عددي اثرات تغيير شکل هندسي و چيدمان لايه اي در ورق کامپوزيتي تحت نفوذ پرتابه با سرعت پايين.1389.
 • تحليل تجربي و عددي پديده نفوذ در نانوکامپوزيت هاي تقويت شده توسط نانولوله هاي کربني.1389.
 • بررسي تجربي ضربه ي بالستيک در کامپوزيت هاي هيبريدي تقويت شده با نانوک لي.1389.
 • بررسي انتقال‌حرارت در هيدروفرمينگ گرم لوله.1389.
 • بررسي اثرات چرخش پرتابه در پديده نفوذ.1389.
 • بهينه‌سازي فرآيند هيدروفرمينگ لوله‌ي متقارن به روش تبريد تدريجي.1389.
 • بررسي تجربي و عددي تاثير ماده پرکننده فوم پلي‌اورتان در ميزان نفوذ پرتابه در سازه‌هاي کندوئي تحت برخورد عمودي.1390.
 • بررسي تجربي و نظري رفتار استاتيکي و بالستيکي سازه لانه زنبوري پر شده از فوم پلي اورتان.1390.
 • تحليل عددي و تجربي نفوذ در اهداف متشکل از لايه‌هاي کولار و سيال ST.1390.
 • بررسي رياضي و تجربي فرايند نفوذ گلوله در لايه‌هاي کولار تقويت‌شده با مايع غليظشونده برشي.1391.
 • بررسي تئوري و تجربي نفوذ گلوله در اهداف سراميکي و ارائه مدل اصلاحي.1391.
 • بررسي تجربي و شبيه سازي عوامل مؤثر بر ساخت مخازن کروي به روش انفجاري با استفاده از مخازن پيش ساخته چهار مخروطي ناقص.1391.
 • بررسي تحليلي و تجربي رفتار بالستيکي صفحات ساندويچي با هسته لانه‌زنبوري.1392.
 • بررسي تجربي و عددي نفوذ در چند لايه‌هاي هيبريدي نانو موادي.1392.
 • بررسي تجربي و عددي پديده نفوذ پرتابه در پوسته‌هاي استوانه‌اي کامپوزيتي مشبک.1392.
 • عر بررسي تجربي و عددي جذب انرژي و تغيير شکل لوله‌هاي جدار نازک با هندسه مقاطع مختلف تحت بار ضربه‌اي عرضي.1392.
 • بررسي تجربي و عددي تأثير شکل دماغه نفوذکننده‌هاي استوانه‌اي در نفوذ به کامپوزيت پليمري چندلايه.1393.
 • تحليل تأثير افزودن نانوذرات سيليکا بر شکست بين‌لايه‌اي صفحات کامپوزيتي تحت بارگذاري استاتيکي.1393.
 • بررسی بررسی ضربه در فوم پرشده با سیال نیوتونی و سیال غیرنیوتونی.1393.
 • تحليل تجربي و عددي توزيع تنش و کرنش در کامپوزيت و نانوکامپوزيت هاي لايه اي هيبريدي تحت بار ضربه اي.1394.
 • بررسی تجربی و عددی پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت شده با سازه‌های مشبک تحت بارگذاری ضربه‌ای محوری.1394.
 • بررسی جذب انرژی لوله‌های دو جداره پرشده از فوم پلی‌اورتان تحت بارگذاری ضربه‌ای محوری.1394.
 • بررسی ساندویچ پنل با هسته لانه زنبوری پرشده از فوم پلی اورتان تحت بارگذاری ضربه‌ای سرعت بالا.1394.
 • بررسی نفوذ در سازه ساندویچی ساخته شده از رویه‌های آلومینیومی و هسته لانه زنبوری از جنس آلومینیوم.1394.

طرح های انجام شده دکتری

 • بررسي تئوري و تجربي شکل‌دهي انفجاري مخروط و کنترل چروکيدگي ناشي از ناپايداري.1380.
 • جوشکاري انفجاري استوانه‌هاي هم محور.1381.
 • بررسي تاثير پارامترهاي هاني کمب بر روي مقاومت به نفوذ آن.1381.
 • آناليز و بررسي تحليلي و تجربي رفتار سازه‌هاي لانه زنبوري شکل فلزي تحت بارهاي محوري ناشي از انفجار تا مرحله مچالگي کامل.1381.
 • تحليل فرآيند نفوذ پرتابه‌هاي تغيير شکل‌پذير در اهداف فلزي با استفاده از انتشار امواج تنش پلاستيک.1383.
 • شکل‌دهي همراه با جوشکاري تجربي صفحات فلزي به روش انفجار مواد منفجره.1384.
 • بررسي مقاومت به ضربه و قابليت جذب انرژي در سازه‌هاي لانه زنبوري با سلولهاي پرشده از فوم.1388.
 • تحليل فرايند نفوذ پرتابه‌هاي تغيير شکل‌پذير تخت در اهداف فلزي چند لايه با استفاده از انتشار امواج تنش پلاستيک.1388.
 • بررسي عددي تجربي رفتار بتن تحت تاثير بارگذاري با نرخ کرنش بالا و ارائه يک مدل ساختاري ترکيبي.1389.
 • تحليل تغييرشکل صفحات مرکب با هست فوم آلومينيوم در برابر امواج انفجار.1390.
 • بررسي تجربي، تحليلي و عددي فرايند نفوذ گلوله سرتخت در اهداف چندلايه اليافي - فلزي GLARE‎ نامتقارن.
 • بررسي تحليلي و تجربي نفوذ پرتابه‌ها در مواد مرکب و تعميم تجربي آن براي مواد مرکب تقويت شده با نانوذرات رسي.1391.
 • تحليل ضربه کم سرعت در نانولوله (نانوتير) بر اساس تئوري غير محلي.1392.
 • تحليل تئوري و تجربي نفوذ در پانل‌هاي ساندويچي با هسته فوم ترکيبي.1392.

طرح های پژوهشی

 • شكل‌دهي و جوشكاري همزمان ورق‌هاي غيرهمجنس (وزارت صنایع و معادن - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
 • تدوین دانش فنی جوشکاری انفجاری لوله های دوجداره (وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دبیرخانه ماده 60)
 • طراحی و ساخت دستگاه تیز کردن الکترود جوش (وزارت صنايع و معادن - شرکت ایران خودرو)
 • طراحی فرآیند و نمونه سازی و ساخت تیغچه (وزارت صنايع و معادن - شرکت ایران خودرو)
 • تهیه نرم افزار شکل دهی (وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دبیرخانه ماده 60)
 • تعيين مواد جايگزين، بازنگري و طراحي بهينه و تدوين روش توليد پوسته رگلاتور ويژه خودروهاي گازسوز (زارت صنايع و معادن - طرح تحقيقات اساسی بخش صنعت و معدن)
 • بررسی خواص مکانیکی بتن تحت نرخ کرنش بالا در حالت انفجار (وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دبیرخانه ماده 60)
 • نظارت بر ساخت، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه انفجار در آب در مقیاس کوچک (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - سازمان صنایع دریایی - پژوهشکده نوح)
 • دستیابی به فناوری سازه های ساندویچی مقاوم در برابر انفجار و آتش (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - سازمان صنایع دریایی)

طرح های در حال انجام

 • حل تجربی و عددی ضربه بر روی پانل‌های انحنادار نانو کامپوزیتی.(دکتری)
 • بررسی تاثیر نحوه اضافه نمودن نانو لوله کربن به الیاف و ماتریس در رفتار مکانیکی و رفتار سرعت بالا در کامپوزیت‌های پلیمری (دکتری)
 • ضربه کم سرعت روی چندلایه‌های فلز-الیاف(دکتری)
 • بررسی تحلیلی، تجربی و عددی بتن‌های سبک هوادار مسلح به الیاف پلیمری تحت نفوذ پرتابه(دکتری).
 • بررسی تجربی و عددی ضربه بر روی بتن با دانه‌های سرامیکی(کارشناسی ارشد).
 • بررسی جاذب‌های انرژی ساخته شده با الیاف دایناما تحت بارگذاری ضربه‌ای(کارشناسی ارشد).
 • تحلیل تجربی و عددی فروریزی جاذب انرژی کامپوزیتی با مقطع hourglass (کارشناسی ارشد).
 • بررسی تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت گرافنی تحت نرخ کرنش‌های مختلف(کارشناسی ارشد).
 • تحلیل تجربی و عددی فروریزی جاذب‌های انرژی کامپوزیتی با مقطع مربعی و دوخته شذه در دیوارهای جانبی(کارشناسی ارشد).

bullet افراد

 • سرپرست: دکتر غلامحسین لیاقت
 • مسئول: مهندس نطقی
 • دانشجویان
  • دکتری: احمد بیدی، امین حق‌بین، هادی شاه‌نظری،مهدی جلوخانی، مهران قلمی، عمار بیات، امین خدادادی، محمد علی اکبری
  • کارشناسی ارشد: شیرعلی محمدی، زهرا زعیم، آزاده فتحی، احمد تقی‌زاده، صدف کرکودی، ایمان ناطقی، شایان اسدی، بهزاد ابراهیمی، مهدی ابراهیم خانی، حسین حسن‌پور
  • پسادکتری: دکتر محمد حسین پل
  • دکتری: داریوش جواب‌ور، محمد دامغانی نوری، علی علوی نیا، جمال زمانی، سعید فعلی، حسین بیسادی، عباس نیکنژاد، داود رادمهر، پویا پیرعلی، احسان زمانی، هادی صبوری، محمدحسین پل، سجاد صیفوری، حامد احمدی
 • فارغ التحصیلان
  • کارشناسی ارشد: محمد دامغانی نوری، ، ابوالفضل مبيني، هادي صائبي منفرد، اميرملک‌زاده، علی مقدم، شعبانعلي اوشني، سبحان حسن‌زاده، اکبر رحيمي مديسه، غلامحسين صداقتي، مسعود کيارستمي، محمد طباطبائي قمي، بهرام نيک‌پور، حسين کرمي، محمد‌حسین پل، حمیدرضا یزدانی، سعید فعلی، بهرام شعبانی، بهروز حسینیان، محمدعلی اکبری، حمیدرضا زارعی، علی جم‌پور، عبدالرضا روشن‌زاده، مهران فریدون‌پور، داریوش جواب‌ور، سیامک اسکندری، کورش هاشمی، شاهرخ سیفی، هادی شانظری، سعید هدایت‌رسا، مجید سپاسیان، احسان زمانی، سعید زرگرآزاد، محمدحسین سید کاشی، علی یعقوبی، احمد دهقان منشادی، زهرا عباسی، امیرحسین موسوی محمدی، محمود ممیوند،حبيب‌اله سرايلو، نیاز عبدالرحیم، رسول فرامرزی اصفهانی، سجاد صیفوری، مهدی پرتو دزفولی، حجت رخگیره، رضا محمدی-زاده، حامد احمدی، حمیدرضا رییسی ،محمد جواد خوشگفتار، فرشید حاجی‌عرازی، مازیار کشاورزیان، طیبه اکبری، محمد جواد میرزا علی، محمدرضا دشتی، میلاد طالبی، امین خدادادی، مهدی ابوترابی زارچی، مهدی طهماسبی آبدار، حسین مهرآسا، نسا پیرمحمدی، عباس مسعودی، محمد هدایتیان، مهدی چوبینی، عرفان مهربانی، حسین موحدی، سلمان پوریزدیان، علی افروزیان، مجید معینی فرد، مریم رضایی، فاطمه حسن پور، شاهین موذن‌زاده.

bullet تجهیزات

ردیف نام تجهیز معرفی تجهیز مسئول و شماره تماس مربوطه عکس
1 دستگاه تفنگ گازی
 • وزن گلوله 2 الی 250 گرم
 • کالیبر 2 الی 50 میلیمتر
 • سرعت گلوله 10 الی 1000 متر بر ثانیه
 • قابلیت اندازی سرعت برخورد و سرعت باقیمانده و زاویه انحراف گلوله با سرعت سنج نوری
 • قابلیت اندازه گیری سرعت، شتاب، کرنش و جابجایی نقاط مختلف هدف
مهندس نطقی
2 دستگاه آون
 • ظرفیت 300 لیتر،حداکثر دما 200 درجه
 • قابلیت کنترل و برنامه ریزی دما بر حسب زمان کارکرد،کنترل همدمایی
مهندس نطقی
3 دستگاه آون خلاء
 • ظرفیت 70 لیتر
 • حداکثر دما 220 درجه سانتیگراد
 • حداکثر خلاء 95% بار
 • همدمایی کامل
مهندس نطقی
4 دستگاه اتاقک انفجار مهندس نطقی
5 دستگاه اتوکلاو
 • ظرفیت 3000 لیتر
 • حداکثر دما 210 درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشار 10 بار
 • قابلیت کنترل و برنامه ریزی دما و فشار بر حسب زمان کارکرد
مهندس نطقی
6 دستگاه همزن التراسونیک
 • توان 400 وات
 • با ظرفیت 500 تا 1000 سی سی
مهندس نطقی
7 دستگاه همزن سرعت بالا مهندس نطقی
8 دستگاه همزن سرعت بالا بادی
 • توان 1000 وات
 • قابلیت تنظیم سرعت دوران
 • حداکثر سرعت 25000 دور بر دقیقه
مهندس نطقی

bullet خدمات

ردیف نوع سرویس قابل ارائه هزینه توضیحات
1 آزمایش شلیک بررسی موردی و طبق ضوابط دانشگاه قبل از ساخت نمونه برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه شود تا مشاوره های لازم صورت گیرد.
2 آزمایش ضربه سرعت پایین بررسی موردی و طبق ضوابط دانشگاه قبل از ساخت نمونه برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه شود تا مشاوره های لازم صورت گیرد
3 آزمایش فشار بررسی موردی و طبق ضوابط دانشگاه قبل از ساخت نمونه برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه شود تا مشاوره های لازم صورت گیرد
4 آزمایش فشار بررسی موردی و طبق ضوابط دانشگاه قبل از ساخت نمونه برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه شود تا مشاوره های لازم صورت گیرد
5 آزمایش پانچ بررسی موردی و طبق ضوابط دانشگاه قبل از ساخت نمونه برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه شود تا مشاوره های لازم صورت گیرد
6 آزمایش خمش بررسی موردی و طبق ضوابط دانشگاه قبل از ساخت نمونه برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه شود تا مشاوره های لازم صورت گیرد
7 آزمایش انفجار بررسی موردی و طبق ضوابط دانشگاه قبل از ساخت نمونه برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه شود تا مشاوره های لازم صورت گیرد

bullet ارتباط با ما

 • تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، کارگاه 4-22، آقای مهندس نطقی
 • تلفن: 82883531