متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسین ملک پور، گروه علوم اقتصادی

خلاصه خبر: تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر تقاضای نیروی کار در ایران

ارائه کننده: آقای حسین ملک پور
گرايش: علوم اقتصادی

عنوان پایان نامه: تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر تقاضای نیروی کار در ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر لطفعلی عاقلی
2- استاد مشاور: دکتر بهرام سحابی
3-استاد داور داخلی: دکتر مهدی ذوالفقاری
4-استاد داور خارجی: دکتر ابراهیم علی رازینی رحمانی
5-نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر مهدی ذوالفقاری
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1398/03/29ساعت 09:00
28 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 64