متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی شكري نوروزلو، گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: امكان سنجي استفاده از سیستم تولید همزمان حرارت و قدرت به جای تاسیسات مرکزی در ساختمان مسكون

  • عنوان: امكان سنجي استفاده از سیستم تولید همزمان حرارت و قدرت به جای تاسیسات مرکزی در ساختمان مسكوني
  • ارائه‌کننده: مصطفی شكري نوروزلو
  • استاد راهنما: دکتر معرفت
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر هیهات
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سجادی
  • استاد مشاور اول: دکتر مداحیان
  • مکان: P06
  • تاریخ: 1396/11/11
  • ساعت: 8:30-9:30

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 269