متن کامل خبر


 
به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 96 دانشکده مهندسی مکانیک می رساند.

خلاصه خبر: کلاس ایمنی دانشکده در روزهای 97/01/29 و 97/02/05 ازساعت 8 الی 14 در سالن شهید مطهری برگزار میگردد.

اطلاعیه دانشکده مهندسی مکانیک

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 96 دانشکده مهندسی مکانیک می رساند.

کلاس ایمنی دانشکده در روزهای 97/01/29 و 97/02/05 ازساعت 8 الی 14 در سالن شهید مطهری برگزار میگردد.

شرکت کلیه دانشجویان در این دوره الزامی می باشد.

دانشکده مهندسی مکانیک 97/01/20

21 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 263