متن کامل خبر


 
فراخوان پذیرش دانشجوی فرا دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

خلاصه خبر: فراخوان پذیرش دانشجوی فرا دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی - هسته پژوهشی چاه غیرخطی انرژی - پروفسور سیامک اسماعیل زاده خادم

فراخوان پذيرش دانشجوی فرا دکتری مهندسی مکانيک – طراحی کاربردی

هسته پژوهشی چاه غيرخطی انرژی

پروفسور سيامک اسماعيل زاده خادم

  • موضوع: استفاده همزمان از چاه غيرخطی انرژی و برداشت کننده انرژی در جريان های سطحی دريا
  • شرايط: دارا بودن دکتری مهندسی مکانيک در زمينه ارتعاشات سيستم های غير خطی، چاه غير خطی انرژی و برداشت کننده‌های انرژی
  • ارسال رزومه مرتبط با جزئيات کامل به: khadem@modares.ac.ir
  • تلفن : 02182883388 ، 09121481578
10 تیر 1397 / تعداد نمایش : 732