متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین مسلمی، گروه آموزشی طراحی کاربردی

خلاصه خبر: بهینه سازی عملکرد میزان جذب انرژی چاه های غیر خطی در سیستم های چند درجه آزادی غیر خطی

  • عنوان: بهینه سازی عملکرد میزان جذب انرژی چاه های غیر خطی در سیستم های چند درجه آزادی غیر خطی
  • ارائه‌کننده: آقای امین مسلمی
  • استاد راهنما: دکترسیامک اسماعیل زاده خادم
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر اکبر علی بیگلو
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سعید باب
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر اکبر علی بیگلو
  • مکان: اتاق 215
  • تاریخ: 97/04/24
  • ساعت: 08:30

چکیده:در کار حاضر ما مساله‌ی بهینه سازی عملکرد یک چاه غیرخطی انرژی را که به یک سیستم دو درجه آزادی غیرخطی متصل شده است را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. هدف ما ماکزیمم کردن نرخ انرژی خروجی از سیستم اولیه به چاه غیرخطی انرژی به صورت کاملا بازگشت ناپذیر و یک طرفه با تمرکز بر تحریک ضربه ای به یک سیستم دو درجه آزادی با وابستگی به یک جرم کوچک و فنر غیرخطی است. در مطالعات قبلی نشان داده شده است که می‌توان توسط یک جرم با فنر غیرخطی ،که به چاه غیرخطی انرژی معروف است، انرژی سیستم اولیه را برای انواع تحریک‌ها به چاه منتقل کرد. ما در این کار با استفاده از تئوری میانگین‌گیری مختلط شونده و با بهره گیری از مقیاس‌های زمانی مختلف، ابعاد معادلات حاکم بر مساله با جملات غیرخطی قوی را کاهش داده‌ایم. معادلات سیستم ذکر شده خطی متصل به چاه توسط معادلات جریان آهسته و سپس با اعتبار سنجی به معادلات جریان سوپر آهسته و در سیستم غیرخطی نیز با روش‌های ذکر شده به معادلات جریان آهسته کاهش پیدا کرده است. در این کار بهینه سازی دو سیستم فوق با تغییر و اختلال در جرم دوم سیستم اولیه، میرایی، ضریب سختی فنر و جرم چاه غیرخطی انرژی در سرعت اولیه های متفاوت انجام گرفته است.آنالیز نشان می‌دهد که در سیستم خطی شرایط بهینه انتقال انرژی برای شرایط اولیه نزدیک به یک اربیت هموکلینیک رخ می‌دهد. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان از وابستگی بالای عملکرد چاه غیرخطی به سرعت اولیه سیستم دارد.
کلمات کلیدی: بهینه‌سازی ، چاه غیرخطی انرژی ، میانگین‌گیری مختلط‌شونده ، مقیاس‌های زمانی ، جریان آهسته ، جریان سوپر آهسته

23 تیر 1397 / تعداد نمایش : 316