متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای مهران قلمی چوبر، گروه آموزشی طراحی کاربردی

خلاصه خبر: تحلیل تئوری، تجربی و عددی رفتار ورق چند لایه های فلز الیاف تحت نفوذ گری شبه استاتیکی و ضربه کم سرعت

 • عنوان: تحلیل تئوری، تجربی و عددی رفتار ورق چند لایه های فلز الیاف تحت نفوذ گری شبه استاتیکی و ضربه کم سرعت
 • ارائه‌کننده: آقای مهران قلمی چوبر
 • استاد راهنما: دکتر غلامحسین لیاقت
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر غلامحسین رحیمی شعر باف
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر اکبر علی بیگلو
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمود مهرداد شکریه
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر عباس راستگو
 • استاد مشاور اول: دکتر حامد احمدی
 • استاد مشاور دوم: دکتر مجتبی صدیقی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر اکبر علی بیگلو
 • مکان: سمینار 1-
 • تاریخ: 97/06/18
 • ساعت: 17:00

چکیدهدر این رساله، رفتار استاتیکی و ضربه سرعت پایین چندلایه‌های فلزالیاف با زمینه‌ی گرمانرم با استفاده از تئوری زیگ‌زاگ یکپارچه بررسی می‌شود که این تئوری توانایی کاهش و تبدیل شدن به تئوری‌های مختلف کلاسیک و زیگ‌زاگ را دارا می‌باشد. این تئوری پیوستگی‌ تنش‌برشی عرضی را در میان‌رویه‌های لایه‌ها از طریق توابع پیوسته‌ی تکه‌ای ارضا می‌کند. برای استخراج معادلات تعادل و شرایط مرزی مناسب نیز از اصل کار مجازی استفاده گردید. تئوری حاضر نیاز به بازیابی تنش برای داشتن تنش برشی عرضی پیوسته را برطرف می‌کند. حل سری و عمومی برای تحلیل استاتیکی تیر چندلایه‌‌ی ناهمسانگرد عرضی تحت بارهای عرضی مختلف (عمومی عرضی، سینوسی و نقطه‌ای) و بار غیر خطی دمایی بر اساس تئوری زیگ‌زاگ یکپارچه با تابع شکل دلخواه ارائه شد. تئوری یکپارچه‌ی ارائه شده نیاز به بازیابی تنش از طریق معادلات تعادل الاستسیته را برطرف می‌کند. صحت نتایج این مدل بوسیله مقایسه با نتایچ گزارش شده در منابع دیگر بررسی شد. چندین مثال برای بررسی اثر ناهمسانگردی عرضی بر میدان جابجایی، کرنش و تنش در راستای ضخامت ارائه شد. نتایج حاکی از آن است که تابع پیوسته‌ی تکه‌ای نمایی و سینوسی نتایج دقیق‌تری را برای تنش برشی عرضی موجب می‌شوند. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد شرط پیوستگی تنش برشی عرضی نقش مهمی در تحلیل چندلایه‌های ناهمسانگرد عرضی ایفا می‌کند. مقایسه تئوری زیگ‌زاگ کنونی و حل دقیق الاستسیته نشان می‌دهد که تئوری حاضر دارای مزایای سادگی، کارآمدی و دقت مناسب می‌باشد. علاوه بر این، رفتار غیرخطی ضربه‌ایِ چندلایه‌های فلزالیاف با استفاده از تئوری زیگ‌راگ یکپارچه تحلیل شد. روش ریتز برای کاهش معادلات دیفرانسیل جزیی حاکم به مسئله مقدار اولیه استفاده شد و مسئله مقدار اولیه حاصله از روش ریتز توسط روش رانگ‌کوتا حل گردید. نتایج مدل ارائه شده با نتایج گزارش شده در منابع و حل عددی نرم‌افزار LS-DYNA مقایسه گردید. اثر مشخصات مختلف پدیده‌ی ضربه مانند ضخامت چند لایه‌، شعاع پرتابه، سرعت پرتابه، بار در-صفحه و محل ضربه بر تاریخچه‌ی زمانی خیز وسط ورق و نیروی تماسی وارد بر پرتابه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که پیوستگی تنش برشی حتی در ورق‌های نسبتا نازک نیز برای بدست آوردن دقیق نیروی تماسی لازم است. برای ارزیابی تجربی چندلایه‌های فلزالیاف با زمینه‌ی گرمانرم آزمایش‌های خمش سه نقطه‌ای، نفوذ شبه استاتیک و سقوط وزنه انجام گرفت. نمونه‌های چندلایه‌ی فلزالیاف با استفاده روش انباشت لایه‌ها و تحت پرس گرم ساخته شدند. اثر پارامترهای ساخت نظیر دما، فشار و زمان بر خصوصیات مکانیکی از طریق روش تاگوچی بررسی شد. طراحی آزمایشی با استفاده از آرایه‌ی L9 در سه سطح فشار، زمان و دما و با کمک نرم‌افزار مینی‌تب انجام شد. نمونه‌های چندلایه‌های نهایی با استفاده از شرایط بهینه بدست آمده از روش تاگوچی ساخته شدند. تاریخچه‌ی زمانی نیروی تماسی بدست آمده از تئوری زیگ‌‌زاگ یکپارچه تطابق خوبی را با نتایج آزمون سقوط وزنه نشان داد.همچنین شکل واماندگی قطعات چندلایه‌ی فلز الیاف تحت ضربه مورد بررسی قرار گرفت.
کلمات کلیدی ضربه‌ی کم سرعت، تئوری زیگ‌زاگ، چندلایه‌های فلز-الیاف، آزمون سقوط وزنه

17 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 96