متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هادی فدایی پور، گروه آموزشی هوافضا-سازه های هوایی

خلاصه خبر: تحلیل کمانش غیرخطی کامپوزیتهای ساندویچی حاوی جداشدگی

  • عنوان: تحلیل کمانش غیرخطی کامپوزیتهای ساندویچی حاوی جداشدگی
  • ارائه‌کننده: آقای هادی فدایی پور
  • استاد راهنما: دکتر امین فرخ آبادی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر فاطمه السادات علوی اندراجمی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر امیرمهدی قنادپور
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر فاطمه السادات علوی اندراجمی
  • مکان: اتاق 216
  • تاریخ: 97/10/24
  • ساعت: 16:00

چکیده:کامپوزیتهای مسلح شده با الیاف مختلف بهطور گستردهای در صنعت هوایی بهویژه هوافضا مورداستفاده قرار میگیرند. از عمده دلایل استفاده از آنها، بالا بودن نسبت مقاومت و سفتی نسبت به وزنشان است. با توجه به گستردگی استفاده از این مواد هنوز مکانیسم های پیچیده شکست کامپوزیت های چندلایه، چالش های بزرگی را در مورد طراحی کامپوزیت ها مطرح میکنند. در حالت کلی، جداشدگی به عنوان یک مود شکست مهم که بر روی سفتی و مقاومت سازه های کامپوزیتی تأثیر زیادی دارد و باعث کاهش چشمگیر قابلیت تحمل بار در آنها میشود، موردتوجه قرار میگیرد. به همین دلیل وقتی کامپوزیتها به عنوان سازه های دارای استحکام بالا در سازه های هوایی به کار میروند ، غالباً تحت بارهای فشاری قرار میگیرند که براثر آن پدیده هایی مانند کمانش، پس کمانش و درنتیجه رشد جداشدگی رخ میدهد. بنابراین توسعه روشهای عددی قدرتمند برای پیش بینی رفتارهای کمانش و پس کمانش مانند جداشدگی کامپوزیت ها بسیار مهم است. در این میان سازه های ساندویچی که از دو پوسته نازک با خواص مکانیکی بالا و هسته ضخیم با دانسیته پایین تشکیل شده اند دارای کاربرد گستردهای در صنایع مختلف میباشند. هدف از این پایان نامه تحلیل کمانش غیرخطی کامپوزیتهای ساندویچی حاوی جداشدگی بر اساس رشد ناحیه چسبنده است. برای صحت سنجی مکانیسم جداشدگی ابتدا مدل DCB در مود I شکست و سپس ENF در مود II شکست مورد بررسی قرار خواهد گرفت و منحنی های بار- جابجایی آنها با مراجع موجود مقایسه میشود. سپس صفحات کامپوزیتی حاوی جداشدگی راه بدر عرضی تحت کمانش و پس کمانش موردبررسی قرار میگیرند. پس ازآن نمونه های ساندویچی که پوسته آنها از کامپوزیت و هسته از فوم ساده و فوم به همراه چندلایه های کامپوزیتی موجدار مربعی و ذوزنقه ای میباشند و تحت بار فشاری محوری قرار دارند به صورت عددی موردبررسی قرار میگیرند و اثرات ضخامت هسته، ضخامت پوسته و طول جداشدگی بر روی نمونه ها موردبررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی: ساندویچ پنل،کامنش غیرخطی،جداشدگی،هسته موج دار کامپوزیتی،ناحیه چسبنده

23 دی 1397 / تعداد نمایش : 71