متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدامید احمدی، گروه آموزشی ساخت و تولید

خلاصه خبر: تاثیر پودر TiCبر ویژگی های مکانیکی و خوردگی جوش اصطکاکی اغتشاشی فلزات ناهمسان آلیاژ آلومنیوم و مس در تجهیزات حفاظت کاتدی

  • عنوان: تاثیر پودر TiCبر ویژگی های مکانیکی و خوردگی جوش اصطکاکی اغتشاشی فلزات ناهمسان آلیاژ آلومنیوم و مس در تجهیزات حفاظت کاتدی
  • ارائه‌کننده: آقای محمدامید احمدی
  • استاد راهنما: دکتر محمد حسین صادقی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر فرشید مالک قاینی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمد صدیقی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر فرشید مالک قاینی
  • مکان: P 6
  • تاریخ: 97/11/14
  • ساعت: 17:00

چکیده: ...
کلمات کلیدی: ...

13 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 82