متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد آقایی روز بهانی، گروه آموزشی طراحی کاربردی

خلاصه خبر: تحلیل تجربی و عددی بار کمانش ورق های کامپوزیتی ساندویچی با استفاده از آنالیز مودال (فن همبستگی ارتعاشی)

  • عنوان: تحلیل تجربی و عددی بار کمانش ورق های کامپوزیتی ساندویچی با استفاده از آنالیز مودال (فن همبستگی ارتعاشی)
  • ارائه‌کننده: آقای میلاد آقایی روز بهانی
  • استاد راهنما: دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر اکبر علی بیگلو
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر حمیدرضا اویسی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر اکبر علی بیگلو
  • مکان: اتاق 215
  • تاریخ: 97/11/15
  • ساعت: 16:00

چکیده: سازه های کامپوزیتی مشبک به دلیل خواص منحصربه‌فردشان، یکی از سازه های پرکاربرد در صنایع هوایی، دریایی و خودروسازی میباشند. در دهه های اخیر تحقیقات زیادی برای پیش بینی بار بحرانی کمانش سازه های جدار نازک کامپوزیتی، بدون خرابی یا شکست انجام شده است. یکی از موثرترین روشهای غیر مخرب برای محاسبه ی بار کمانش سازه های جدار نازک، روش همبستگی ارتعاشی است. اگرچه این روش می تواند بار کمانش سازه هایی همانند ستون را بدون رسیدن به نقطه ناپایداری سازه تعیین کند، اما این روش برای سازههای جدار نازک ورق و پوسته درحال‌توسعه هست. در این پژوهش بررسی تجربی و عددی روش همبستگی ارتعاشی برای پیشبینی بار کمانش ورق کامپوزیتی ساندویچی با سه نوع هسته مشبک مثلثی، لوزی و مربعی ارائه شده است. در قسمت تجربی از هر نوع هسته، 4 نمونه با کمک قالب سیلیکونی و روش رشته پیچی و لایه چینی دستی طراحی و ساخته میشود. در آنالیز مودال تجربی ورقهای کامپوزیتی ساندویچی با هسته مشبک به کمک چکش در بارهای فشاری مختلف تحریک شده و تغییرات فرکانس طبیعی سازه با تغییرات بار فشاری اعمالی به سازه ثبت میشود. علاوه بر این، شبیه سازی عددی شامل پارامترهای غیرخطی هندسی برای محاسبه تغییرات فرکانس طبیعی به تغییرات بار اعمالی طراحی شد. برای اعتبار سنجی نتایج پیش بینی بار کمانش نمونه ها به کمک روش همبستگی ارتعاشی بر پایه نتایج تجربی و عددی، بر روی نمونه ها آزمون فشار محوری انجام شد. نتایج نشان میدهد که حداکثر تفاوت بین بار کمانش تجربی با بار کمانش پیشبینی شده با استفاده از روش همبستگی ارتعاشی بر پایه نتایج تجربی و بر پایه نتایج عددی در سه نمونه به ترتیب برابر با 1/2 درصد و 4/3 درصد است. همچنین زمانی که ورقهای کامپوزیتی ساندویچی با هسته مشبک تا حداقل 73 درصد بار کمانش تجربی بارگذاری شود، روش همبستگی ارتعاشی بر پایه نتایج تجربی و بر پایه نتایج عددی یک برآورد قابل اعتماد برای پیشبینی بار کمانش ورق کامپوزیتی ساندویچی با هسته مشبک ارائه میدهد.
کلمات کلیدی:کمانش، روش همبستگی ارتعاشی، ورق کامپوزیتی ساندویچی، آنالیز مودال، ساخت، تحلیل عددی، ارتعاش

14 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 90