متن کامل خبر


 
تنظیم قراردادهای آموزش یاری، همکاری های علمی- اجرایی و فن یاری مرحله دوم دانشجویان مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98

خلاصه خبر: مهلت تنظیم قراردادهای آموزش یاری، همکاری های علمی- اجرایی و فن یاری مرحله دوم دانشجویان مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98 حداکثر تا تاریخ 99.3.1 اعلام گردید.

دانشجویان گرامی: قراردادهای آموزش یاری، همکاری های علمی- اجرایی و فن یاری مرحله دوم را براساس مقررات اعطای جایزه تحصیلی در سال تحصیلی 99-98 بنیاد ملی نخبگان و مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تنظیم نمایید و تا مورخ 99.3.1 به کارشناس مربوط در معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحویل دهید تا برای بارگذاری آنها در سامانه سینا اقدام گردد. ضروری است برای اقدام مذکور فقط از فرم قراردادهای موجود در این اطلاعیه استفاده شود.

 

منبع خبر:مدیریت امور آموزشی


29 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 3502