متن کامل خبر


 
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

خلاصه خبر: دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی انتخاب واحد ننموده اند ، برای رفع نقص پرونده آموزشی اقدام نمایند تا در بازه زمانی 11 و 12 بهمن ماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند.

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی (از قبیل: عدم وصول تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع قبل، انجام ندادن تمدید تحصیلی، عدم ارایه نامه موافقت با ادامه تحصیل، عدم ارایه نمره قبولی زبان ، مشکل در قرارداد آموزشی ویا دلایل دیگر) انتخاب واحد ننموده اند ، موکدا توصیه می شود برای رفع نقص پرونده آموزشی اقدام نمایند تا در بازه زمانی 11 و 12 بهمن ماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند ودر غیر این صورت بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.

کلیه دانشجویان موظفند در هرنیمسال تحصیلی در مهلت تعیین شده درتقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند در غیراین صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبالغ زیر خواهند شد:

  • عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس (1395.11.16) : جریمه نقدی به مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال
  • عدم انتخاب واحد تا تاریخ حذف و تعویض دروس( 2- 1 اسفندماه ) : جریمه نقدی به مبلغ هفتصد وپنجاه هزار ریال
  • انتخاب واحد دانشجویان پس از حذف و تعویض دروس امکانپذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد.

 

منبع خبر: مدیریت امور آموزشی


6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 10707