متن کامل خبر


 
اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی بهمن 1391

خلاصه خبر: قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری ورودی بهمن ماه سال 1391(موضوع تمدید سنوات مازاد تحصیلی)

بر اساس مصوبه شماره 420 مورخ 1396.09.27 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه "در صورتیکه دانشجویان مقطع دکتری(Ph.D) ورودی بهمن 1391 بر اساس شیوه نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ مقرر موفق به دفاع از رساله خود نشده اند/ نمی شوند ،مقرر شد این دانشجویان فرم تکمیل شده کمیسیون بررسی موارد خاص و تقاضای کتبی خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی در قالب مفاد "شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی" مصوب 1389.10.19 هیات رئیسه دانشگاه را حداکثر تا تاریخ 1396.11.30 به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل نمایند. در صورت عدم ارسال فرم های کمیسیون تا تاریخ مذکور به آن مدیریت، حکم قطع ارتباط تحصیلی دانشجو با دانشگاه صادر می شود."

لذا دانشجویان مذکور در صورتیکه تاکنون از رساله خود دفاع ننموده اند ضروری است قبل از انقضای تاریخ مقرر (1396.11.30) نسبت به تکمیل فرم کمیسیون موارد خاص اقدام نموده و جهت ارسال آن به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل آموزش دانشکده نمایند.

 

منبع خبر: مدیریت امور آموزشی


10 دی 1396 / تعداد نمایش : 8422