متن کامل خبر


 
کارگاه آموزشی آموزش سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)

خلاصه خبر: کارگاه آموزشی آموزش سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)

این کارگاه در راستای اجرای روال طرح تحول راهبردی با عنوان « آموزش ترکیبی (حضوری+ الکترونیکی) » اجرا می شود.

اهداف
کمک به تسهیل ، تسریع و تعمیق یاددهی و یادگیری با استفاده از ابزارهای نوین آموزش آشنایی با ابزارهای یادگیری الکترونیکی و ارائه محتوا در این بستر

رئوس مباحث و محورهای کلان کارگاه

  • معرفی یادگیری الکترونیکی و کاربردهای آن در آموزش
  • معرفی سامانه های مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)
  • آشنایی با ابزارهای ارائه محتوا مبتنی بر یادگیری الکترونیکی
  • آشنایی اولیه با چگونگی سازماندهی محیط مجازی درس (در LMS)
  • استفاده بهینه از محتواهای الکترونیکی (مرتبط با درس) جهت ارتقا کمی و کیفی آموزش

 

با ارائه گواهینامه حضور در دوره آموزشی دارای امتیاز فرهنگی / آموزشی

مخاطبان : اعضای هیات علمی
زمان : روز چهارشنبه مورخ 98.09.27 از ساعت 11-9
مکان : طبقه چهارم ساختمان آموزشی - سالن شورای آموزشی معاونت آموزشی
با توجه به محدودیت ظرفیت ، ثبت نام حداکثر تا تاریخ 98.09.20 انجام می گردد.
ثبت نام از طریق تماس با شماره تلفن های داخلی 3221 و 3052

منبع خبر:دفتر آموزش های آزاد


10 آذر 1398 / تعداد نمایش : 2343