متن کامل خبر


 
فراخوان بررسی پذیرش اتباع غیرایرانی در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی سال 1395

خلاصه خبر: فراخوان بررسی پذیرش اتباع غیرایرانی (خارجی) در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1395 دانشگاه تربیت مدرس

برای بررسی درخواست پذیرش, ضروری است داوطلبان محترم حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 12 تیرماه 1395 نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی(گلستان) اقدام و مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در "متن کامل اطلاعیه" که در ذیل آمده است را با فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب بارگذاری نمایند.


12 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 10036