متن کامل خبر


 
كارگاه آموزشی «مهارت‌ها و تجارب موفق مدیریت گروه‌های آموزشی»

خلاصه خبر: كارگاه آموزشی «مهارت‌ها و تجارب موفق مدیریت گروه‌های آموزشی» با هدف: آشنایی با مهارت‌ها و الزامات مدیریت گروه­های آموزشی و ارایه تجربیات موفق

 

هدف: آشنایی با مهارت‌ها و الزامات مدیریت گروه­های آموزشی و ارایه تجربیات موفق

رئوس مباحث:

 • مدیریت برنامه‌ها و زمان تحصیل دانشجویان
 • مدیریت گروه در فضای آموزشی/ پژوهشی
 • برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای گروه
 • راهکارهای تعامل موثر با دانشجویان
 • ارتقاء سطح کاربردی آموزش‌ها
 • فعالیت‌های بین‌المللی
 • ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

 

مخاطبان: مدیران گروه‌های آموزشی، اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشکده‌ها

 

مدرسان: آقایان

 • دکتر محمد اقدسی – رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
 • دکتر فرشید مالک قاینی – رئیس بخش مهندسی مواد
 • دکتر سیاوش شایان – مدیر گروه جغرافیای طبیعی
 • دکتر محمد جوان – عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی
 • دکتر سعید مینایی – مدیر برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری

 

زمان: چهارشنبه 97.2.26 – ساعت 12:15-8:15

مکان: سالن شورای آموزشی (واقع در طبقه چهارم ساختمان آموزشی)

ثبت نام از طریق دبیرخانه برگزاری کارگاه: شماره تلفن های داخلی 3137، 3148 و 4107

 

منبع خبر: معاونت آموزشی – مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری


18 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 4796