پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته


 
ردیف نام پایگاه موضوع راهنمای آموزشی وضعیت فعلی
1 Nature علوم زیستی، علوم پزشکی، بهداشت، علوم زمین، محیط زیست، فنی و مهندسی و ... - اتصال
2 Science Magazine تمام رشته‌ها اتصال
3 Sciencedirect : Elsevier تمام رشته‌ها اتصال
4 Springer&Kluwer تمام رشته‌ها اتصال
5 Wiley Interscience تمام رشته‌ها اتصال
6 Noormags مقالات فارسی و عربی علوم اسلامی و انسانی اتصال
7 Noorlib پایگاه تخصصی کتب الکترونیکی فارسی و عربی اتصال
8 پایگاه سیویلیکا مقالات کنفرانس ها و همایش های کشور - اتصال
9 RSC شیمی، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط - دسترسی آزاد
10 Scientific Information Database (SID) بانک مقالات نشریات فارسی و انگلیسی ایران - دسترسی آزاد
11 پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) پایان نامه های دانشگاه های کشور - دسترسی آزاد
12 Oxford تمام رشته‌ها دسترسی آزاد
13 Scientific Research علوم زیستی، اقتصاد و بازرگانی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و اجتماعی - دسترسی آزاد
14 پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان Proquest پایان‌نامه‌های رایگان تمام رشته‌ها - دسترسی آزاد
15 DOAJ علوم پزشکی، علوم پایه، علوم زیستی، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی - دسترسی آزاد
16 پایگاه زدنی متون دسترسی آزاد داوری شده - دسترسی آزاد
17 Ricest دسترسی به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - دسترسی آزاد
18 پایگاه «نما» جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان - دسترسی آزاد
19 پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور نتایج پژوهشهای سلامت کشور - دسترسی آزاد
20 نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران ( نوپا) اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران ( نوپا) - دسترسی آزاد
21 Open Researcher and contributor ID(ORCID) دسترسی آزاد
22 سامانه منبع یاب دسترسی به بیش از 80000 عنوان مجله، کتاب، راهنما و منابع علوم پزشکی - دسترسی آزاد
23 EBSCO دسترسی به پایان نامه های رایگان - دسترسی آزاد
24 Emerald مدیریت، اقتصاد، آموزش، بازرگانی، بهداشت، علوم اجتماعی، گردشگری، علوم کتابداری و اطلاع رسانی و ... دسترسی دائمی به 26 نشریه خاص مربوط به سالهای 2003 تا 2006
25 MathSciNet ریاضیات، فیزیک، کامپیوتر و موضوعات مرتبط قطع موقت
26 SCOPUS تمام رشته‌ها قطع موقت