متن کامل خبر


 
مجموعه سخنرانی با موضوع مدیریت کتابخانه ها

خلاصه خبر:

کارگروه مدیریت کتابخانه های گروه مشاوره و مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی با همکاری انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند:
مجموعه سخنرانی با موضوع مدیریت کتابخانه ها.
سخنرانان:
مهندس میثم فریور، مدیر عامل شرکت پیام مشرق
دکتر محمد حسن زاده، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
خانم زهرا کاظمی، رئیس گروه خدمات خدمات کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور اعطا خواهد شد.

زمان: ۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۰
لینک حضور در جلسه:
https://vclass2.modares.ac.ir/b/moh-pf1-aev-dmi


4 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 2060