معرفی


 

در راستای پروژه وزارت عتف برای ارتقای 5 دانشگاه کشور به ‌طراز 200 دانشگاه برتر جهان و پیرو انتخاب دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاه‌های هدف و همچنین در راستار طرح تحول خود، دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد با اجرای طرح ارتقای ‌طراز بین الملل دانشگاه و انجام اقدامات دارای اولویت در حوزه‌های مختلف و همچنین تشکیل هسته‌های پژوهشی پیشرو برای قرار گرفتن در جمع 200 دانشگاه برتر جهان تلاش نماید.
هسته‌های پژوهشی پیشرو متشکل از حداقل ۳ عضو هیات علمی و تعدادی پژوهشگر پسادکتری و دانشجویان دکتری، برای رسیدن به نتایج کیفی و موثر در ارتقای ‌طراز دانشگاه فعالیت می‌نمایند. مهمترین اهداف کیفی مورد نظر عبارتند از:

  • مقاله در مجلات ساینس و نیچر
  • مقالات ۱ درصد بالای فهرست JCR
  • ثبت پتنت در آمریکا- اروپا یا ژاپن
  • تولید نمونه محصول یا دانش فنی دارای مشتری.

امید است با مشارکت فعال اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه شاهد بهبود رتبه جهانی دانشگاه و نهایتا قرار گرفتن در بین 200 دانشگاه برتر جهان در افق 1404 باشیم.