شوراها و کمیته‌ها


 

bullet شوراها

 1. شورای پژوهشی
 2. شورای مديران پژوهشی
 3. شورای ايمنی:

  اولين جلسه شورای HSE دانشگاه در تاريخ 1385/12/16 تشكيل شد و تا پايان سال 1394 تعداد 68 جلسه به منظور بررسی ملاحظات ايمنی، بهداشتی و زيست محيطی دانشگاه برگزار شده است.

  برخی از فعالیت‌های انجام شده شورای ایمنی:

  • تصويب آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با موضوعات ايمنی، بهداشت و محيط زيست
  • تصویب آئین‌نامه مربوط به شورای ایمنی، کمیته‌های دانشکده‌ها و کمیته تخصصی
  • تهیه و تصویب آئین‌نامه وظایف دانشجویان در پژوهش‌های آزمایشگاهی، کارگاهی و میدانی
  • تصويب آئین‌نامه استفاده، نگهداری و حمل و نقل سیلندرهای تحت فشار آزمایشگاهی
  • ارائه فهرست ملزومات ایمنی مربوط به اردوهای فرهنگی
  • تصویب شیوه‌نامه مدیریت پسماند‌های آزمایشگاهی
  • طراحی و نصب پوسترهای ایمنی و بروشورهای آموزشی درآزمایشگاه‌ها و اماکن عمومی

 4. شورای مراكز پژوهشی
 5. شورای تخلفات پژوهشی
 6. شورای قطب‌های علمی
 7. شورای آزمايشگاه‌ها
 8. شورای روسای ادارات پژوهشی

bullet كميته‌ها

 1. كميته دستگاهی كرسی‌های نظريه پردازی
 2. کمیته ایمنی دانشکده‌ها:

  کمیته ایمنی دانشکده‌ها براساس آئین‌نامه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه تشکیل شده‌اند.