جدیدترین اخبار
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید: کارگاه آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید: کارگاه آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون 27شهریور1400
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر نیمسال اول 1401-1400
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر نیمسال اول 1401-1400 20شهریور1400
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 3شهریور1400