معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

جدیدترین اخبار
درگذشت استاد فقید زنده یاد دکتر عادل آذر
تسلیت به مناسبت درگذشت استاد فقید زنده یاد دکتر عادل آذر 18مرداد1401
در گدذشت استاد فقید زنده یاد دکتر حسن ذوالفقاری
تسلیت به مناسبت در گدذشت استاد فقید زنده یاد دکتر حسن ذوالفقاری 26تیر1401
کتاب Mitochondrial Metabolism: an Approach to Disease Management اثر عضو هیات علمی دانشگاه توسط انتشارات الزویر به چاپ رسید
کتاب آقای دکتر محسن رضایی عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در سال 2021 در انتشارات الزویر به چاپ رسیده است. 3اسفند1400