جدیدترین اخبار
سفارش کتب نمایشگاه بین المللی کتاب از طریق سامانه ثنا
امکان سفارش کتب نمایشگاه بین المللی کتاب از طریق سامانه ثنا فراهم شد. 24اردیبهشت1401
امکان ثبت دیدگاه و امتیاز در مورد منابع کتابخانه مرکزی فراهم شد
در ویرایش جدید نرم افزار کتابخانه (ثنا)، امکان ثبت دیدگاه و امتیاز در مورد منابع کتابخانه مرکزی برای کاربران فراهم شده است. 20اردیبهشت1401
ثبت‌نام بن کارت اعتباری نمایشگاه کتاب آغاز شد
ثبت‌نام بن کارت اعتباری نمایشگاه کتاب از روز هشتم اردیبهشت ماه جاری آغاز شد. 10اردیبهشت1401