امور دانشجویان غیرایرانی


 

واحد امور دانشجویان غیرایرانی

دانشگاه تربیت مدرس در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زمینه تحصیل برای جوانان سایر کشورها و همچنین آشنایی بیشتر و بهتر با فرهنگ ایران اسلامی از سال 1383 اقدام به پذیرش دانشجوی غیرایرانی نموده که هم اکنون با جذب بیش از 120 دانشجوی غیرایرانی از 18 کشور دنیا جزء پنج دانشگاه برتر در این زمینه می‌باشد.

bullet فرم‌ها