دانشکده مهندسی مكانیك دانشگاه تربیت مدرس یکی از اولین بخش‌های تاسیس شده است که در سال 1362 آغاز به کار کرده و به مدت 30 سال بصورت یکی از بخش‌های دانشکده فنی و مهندسی بوده است. سپس در سال 1392 این بخش بصورت دانشکده مستقل شد.
هم‌اکنون این دانشکده دارای چهار گرایش: تبدیل ¬انرژی، ساخت و تولید، طراحی‌ کاربردی و هوافضا است. اعضای هیئت‌علمی دانشکده در سال 1396 بالغ بر 33 نفر با ترکیب 10 استاد، 10 دانشیار و 13 استادیار است.
در این دانشکده در سه سال گذشته 3 رشته جدید بین رشته ای مکاترونیک، بایو مکانیک، و مهندسی احتراق راه اندازی شده است.
دانشکده دارای 25 آزمایشگاه بوده که در زمینه های مختلف مهندسی مکانیک از نظر تئوری و تجربی فعال می باشند. انتشارات دانشکده شامل تالیف کتاب درحوزه های مختلف مهندسی مکانیک و چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی و داخلی است. علاوه بر انتشار کتاب و مقاله طرح های پژوهشی متعددی نیز در این دانشکده به انجام رسیده و یا در حال انجام می باشد .
در حال حاضر تعداد 343 دانشجوی ارشد و 119 دانشجوی دکتری در دانشکده مکانیک مشغول به تحصیل می باشند.