فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری دکتری 48
فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر مشترک 78
فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي مشترک 38
فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مشترک 54
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 215
نمونه قرارداد مشترک 102
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 132
آئین‌نامه اجرایی مشترک 47
فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه مشترک 26
فرم ارائه کد معاملاتی به اشخاص حقوقی مشترک 2
فرم درخواست فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت دانشگاه تربیت مدرس مشترک 41
فرم پیشنهادیه طرح دوره فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه دانشگاه تربیت مدرس مشترک 24
تفاهم‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه اعضای هیئت علمی دانشگ مشترک 25
فرم شروع دوره فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه عضو هیات علمی در واحد عملیاتی مشترک 13
فرم خلاصه گزارش پیشرفت ماهانه فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه مشترک 15
فرم خلاصه گزارش نهایی فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه مشترک 15
فرم اختتام دوره فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه عضو هیات علمی در واحد عملیا مشترک 9
فرم نمونه قرارداد داخلی بین دانشگاه و اعضای هیات علمی هیات علمی 64