سوالات متداول


 

bullet مجوز دفاع

1-چه مقالاتی برای صدور مجوز دفاع مورد تایید است؟

مقالات چاپ و یا پذیرش شده در مجلات علمی- پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ويا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد مقالات خارجی مجلات بين المللی که در ليست مجلات ممنوعه نباشد مورد تاييد پژوهش دانشگاه می باشد. (لیست مجلات)


2-آیا برای صدور مجوز دفاع مقالات چاپ شده در مجلات ISC مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه است؟

مجلات ISC داخلی در صورتی مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه است که در ليست مجلات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ويا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز باشد.


3-ترتیب قرار گرفتن نویسندگان در مقالات مستخرج از تز چگونه باید باشد؟

نفر اول دانشجو نفر دوم استاد راهنما و اساتيد مشاور در صورت همکاری در تهیه مقاله، بعد از آنها میباشند.ضمنا بایستی مسئول مکاتبات استاد راهنما باشد.

bullet ایمنی آزمایشگاه‏‌ها


1-آیا همه دانشجویان ملزم به شرکت در دوره های ایمنی می باشند؟

خیر اما دانشجویانی که در هر مرحله از پایان نامه یا رساله به نیاز به فعالیت در آزمایشگاه ، کارگاه یا پژوهش های میدانی دارند ملزم به شرکت در دوره های ایمنی می باشند. ارائه گواهینامه شرکت در دوره ایمنی یکی از مدارک موردنیاز برای تصویب پروپوزال برای این افراد می باشد.


2- نحوه حضور در دوره ایمنی چگونه است؟

اداره پژوهش دانشکده ها مسئول برگزاری دوره ایمنی و ارائه گواهینامه به شرکت کنندگان دوره ایمنی می باشند. بنابراین به منظور اطلاع از زمان و نحوه حضور در دوره ایمنی می بایست به اداره پژوهش دانشکده مربوطه مراجعه گردد.

bulletهمایش‌های داخلی


1- آيا در يک همايش هزينه ثبت نام، به بيشتر از يك مقاله پرداخت مي گردد؟

خير فقط هزينه ثبت نام به يك مقاله پرداخت مي گردد.


2- اگر ثبت نام در همايش با تاخير انجام شود آيا هزينه آن به دانشجو بازگردانده مي شود؟

هزينه ثبت نام به موقع و بدون تاخير پرداخت مي گردد.


3- آيا داشتن بروشور مجمع يا كنفرانس اعم از اطلاعات در مورد هزينه ثبت نام، مكان ، تاريخ، شماره حساب مجمع، ليست اعضاي كميته علمي و اجرايي در پرداخت هزينه الزامي مي باشد؟

بله، كپي مشخصات مجمع كه در وب سايت آن مي باشد، ضروري است.


4- حد متعارف اسكان در كنگره سقفي دارد و چه مبلغي مي باشد؟

حدمتعارف هزينه اسكان توسط مدير كل پژوهشي دانشگاه تعيين مي گردد و سقف مشخصي ندارد.

5- شركت در كنگره اي كه توسط دانشگاه آزاد برگزار مي شود چه شرايطي براي پرداخت هزينه دارد؟

در صورت تاييديه علمي بودن كنفرانس توسط معاون پژوهشي دانشكده قابل پرداخت است. (دارا بودن كميته اجرايي و كميته علمي قابل اعتبار).

6- هزينه كارگاه علمي از چه محلي پرداخت مي گردد؟

با هماهنگي و رضايت استاد راهنما هزينه كارگاه از گرنت ايشان كسر مي گردد.


7- بليط هواپيما به چه شهرهاي تعلق مي گيرد؟

1- بندر عباس 2- قشم 3- كيش 4- زاهدان

8- اگر دانشجويي با هواپيما به شهرهاي كه اعلام نگرديده است مسافرت نمايد هزينه رفت و آمد آن به چه صورت پرداخت مي گردد؟

معادل هزينه بليط اتوبوس و قطار محاسبه مي گردد.

9- آيا شماره حساب بانك اعلام شده حتما بايد شماره حساب بانك تجارت دانشگاه باشد؟ آیا براي دریافت هزينه از شماره كارت عابر بانک مي توان استفاده كرد؟

هزينه مجمع به حساب تمام شعب بانك تجارت قابل پرداخت است توجه داشته باشيد كه هزينه مجمع به شماره كارت عابر بانك قابل پرداخت نمي باشد.

10- براي پيگيري پرداخت هزينه به چه واحدي بايد مراجعه نماييم؟

10 الي 15 روز بعد از تحويل مدارك به پژوهش دانشكده، حساب بانكي اعلام شده خود را كنترل نماييد.

11- آيا دانشجو بدون داشتن مقاله صرفا براي شركت در كنفرانس هزينه اي دريافت مي كند؟

خير، پرداخت هزينه فقط در صورت داشتن مقاله ي كه مستخرج از پايان نامه/ رساله دكتري باشد قابل پرداخت مي باشد.

bulletهمایش‌های خارجی

1- آیا دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند با ارائه مقاله به هزینه دانشگاه در مجامع علمی خارج از کشور شرکت نمایند؟

خیر فقط در یک صورت آن هم زمانی که استاد راهنما در آن سال (شمسی) در مجامع خارجی شرکت نکند به جای ایشان با معرفی استاد راهنما دانشجو می تواند از سهمیه استاد راهنما استفاده کند.

2-شرایط شرکت دانشجویان دکتری آزاد با ارائه مقاله در مجامع علمی خارج از کشور چیست؟

الف-داشتن مقاله مستخرج از رساله که در حال چاپ و یا چاپ شده در یکی از مجلات معتبر علمی –پژوهشی داشته باشد و همین مقاله بایستی به تایید استاد راهنما رسیده باشد ب-تصویب پروپوزال ج-مجمع معتبر باشد.

3- آیا دانشجویان بدون ارائه مقاله با هزینه دانشگاه می توانند در مجامع علمی خارج از کشور شرکت نمایند؟

خیر

4- آیا دانشجویانی که در فرصت مطالعاتی به سر می ببرند می توانند در همان کشور در یک مجمع با ارائه مقاله شرکت نمایند؟

بله به شرط اینکه شرایط لازم را داشته باشند و قبل از شرکت دانشگاه را مطلع کرده باشند.

5- ایا دانشگاه مشکل نظام وظیفه دانشجویان برای سفر به خارج از کشور را حل می کند؟

بله فقط برای دانشجویانی که قصد شرکت در مجامع علمی کشور را دارند برای سفرهای غیر علمی،این مدیریت نمی تواند اقدامی نماید.


6-مبلغی که پژوهشی به عنوان کمک هزینه به دانشجویان می دهد چقدر می باشد؟

در سال 1393 تا سقف 2 میلیون تومان پرداخت می نماید.

7- دانشجویان چند بار می توانند به هزینه دانشگاه در مجامع علمی شرکت نمایند؟

فقط یک بار در طول تحصیل

8-نحوه شرکت دانشجویان بورسیه در مجامع علمی خارج از کشور چیست؟

با توجه به اینکه وزارت علوم مخارج سفر را تقبل می نماید دانشگاه در صورت داشتن شرایط (داشتن مقاله به نام دانشگاه و معتبر بودن مجمع) به وزارت علوم معرفی مینماید.