آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه داخلی شورای پژوهشی استاد
شيوه‌نامه تشويق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
تسهيلات چاپ مقاله و جايزه مقالات و عضويت در انجمن‌های علمی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل اعطای پايه تشويقی اعضای هيأت علمی دانشگاه استاد
دستورالعمل نحوه تخصيص اعتبار پژوهشی (Grant) استاد
شیوه‌نامه ارزيابی فعاليت‌های موظفی اعضای هيئت علمی پژوهشی دانشگاه استاد
آئین‌نامه شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
فصل دوم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (فصل دوم ـ علم و فناوری) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
امور مربوط به ثبت اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استاد
آئین نامه تشکیل قطب علمی استاد
آئين‌نامه جايزه جشنواره سردار شهيد دکتر حسن تهراني مقدم استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه دوره دکتری پژوهشی (Research by ph.D) دانشجو دکتری
آئين‌نامه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی استاد
آئین‌نامۀ دورۀ دکترا (ph.D) دانشجو دکتری
آئين‌نامه جايزه اقتصاد اسلامی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئين‌نامه جايزه بيوتكنولوژی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئين‌نامه نحوه برگزاری گردهمايی‌های بين‌المللی استاد
آئين‌نامه استاد راهنمای مشترک برای پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئين‌نامه ترتيب واگذاری، ميزان و نحوه واريز تنخواه‌گردان پرداخت استاد
آئين‌نامه‌ دوره‌های فرا دكتری (Postdoctoral) استاد/دانشجو دکتری
آئين‌نامه عضويت هيأت علمی وابسته در دانشگاه استاد
بخشنامه پذيرش دانشجوی غيرايرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
تکمله شيوه‌نامه شركت در مجامع علمی خارج از كشور (کارگاه‌های تخصصی) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
جدول ارزيابی برگزاری همایش استاد
جشنواره‌های مورد تأیید معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشجو دکتری
دستورالعمل برگزاری همایش‌های علمی – پژوهشی دانشگاه استاد
دستورالعمل تشخیص اعتبار جشنواره‌ها و مسابقه‌های علمی ـ بین‌المللی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل شرکت در کارگاه‌های علمی داخل کشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز استاد
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
دستورالعمل نحوه حمايت از همكاران طرح‌های تحقيقاتی استاد
دستورالعمل نحوه هزينه كرد بودجه پشتيبانی پايان‌نامه‌ها دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل هزينه كرد بودجه مصوب رساله / پايان‌نامه و تعيين حساب معين اعضاء هيأت‌علمی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
روش اجرائی احتساب پروژه تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمت سربازی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شرح وظايف استاد راهنمای رساله‌های دكتری دانشجو دکتری
شرح وظايف نماينده تحصيلات تكميلی در جلسات استاد
شیوه‌نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور دانشجو دکتری
شيوه نامه ارائه خدمات آزمايشگاهی و كارگاهی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شيوه‌نامه ارائه مقاله در مجامع علمی معتبر بين‌المللی خارج از كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شيوه‌نامه ارائه مقاله در مجامع علمی معتبر داخل كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شيوه‌نامه تعيين ظرفيت اعضای هيات‌علمی براي راهنمايی پايان‌نامه/رساله دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه شرایط و نحوه هزینه کرد اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی ویژه پژوهشگران(استادیاران) جوان استاد
شیوه‌نامه صدور احکام مأموریت داخل موضوع ماده 71 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی استاد
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت‌علمی استاد
شيوه‌نامه مدیریت و تسویه حساب مالی همایش‌های علمی – پژوهشی ملی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه نحوه محاسبه فوق‌العاده مدیریت و واحد موظف رؤسا و معاونین پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی استاد
شیوه‌نامه نحوه همکاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه های معتبر خارجی استاد
ضوابط حمایت از برگزاری همایش‌های علمی و فناوری استانی، ملی و بین‌المللی استاد
طرح تحقیق رساله دکتری دانشجو دکتری
درخواست مجوز اوليه برگزاری همایش
فرم درخواست مجوز اوليه برگزاری همایش استاد
فرم درخواست مجوز قطعی برگزاری همایش استاد
مدارك لازم جهت تسويه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت بايد ارائه شود استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدارك مورد نياز جهت تسويه حساب مجامع علمی خارج از كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مصوبه هیات رئیسه مربوط به ثبت اختراع استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
راهنما و شیوه‌نامه نگارش و تدوین پایان‌نامه و رساله دانشجویی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه دفاع از رساله دکتری دانشجو دکتری
آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه جدید دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 94 و بعد از آن دانشجو ارشد
آئین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 88 تا 93 دانشجو ارشد
نحوه محاسبه مشروطی در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 88 تا 93 (کلیه دوره‌ها) استاد/دانشجو ارشد
آئین‌نامه دکتری ورودی‌های 89 و بعد از آن دانشجو دکتری
آئین‌نامه دکتری ورودی 88 دانشجو دکتری
آئین‌نامه دوره دکتری ورودی‌های 84 تا 87 دانشجو دکتری
شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94 دانشجو دکتری
شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی جامع دکتری ورودی‌های سال 89-88 و بعد از آن دانشجو دکتری
دستورالعمل اجرائی ارزیابی جامع دوره دكتری ورودی‌های 84 تا 87 دانشجو دکتری
شیوه‌نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت تحصیل مجاز دانشجویان دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان كارشناسی‌ارشد ورودی 88 تا 93 دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان كارشناسی‌ارشد ورودی‌های 86و87 دانشجو ارشد
دستورالعمل اجرایی تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی‌های 85 و قبل دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری (ویژه دانشجویان دکتری ورودی 95 و بعد از آن) دانشجو دکتری
شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان دکتری ورودی 88 و بعد از آن دانشجو دکتری
شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان دكتری ورودی‌های 84 تا 87 دانشجو دکتری
دستورالعمل اجرایی تمدید تحصیلی دکتری تخصصی ورودی‌های 83 و قبل دانشجو دکتری
بخشنامه سازمان وظیفه عمومی درخصوص حداکثر سنوات ارفاقی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول درمقطع کارشناسی‌ارشد دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
شیوه‌نامه انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول درمقطع دکتری دانشجو دکتری/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد (ورودی‌های مهرماه1386 و پس از آن) دانشجو ارشد
آئین‌نامه شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری (ورودی‌های مهرماه 1386 و پس از آن) دانشجو دکتری
آئین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل اجرایی ماده 2 آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی در دوره‌های آموزش عالی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی دز دوره‌های آموزش عالی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
شیوه نامه اعطای جایزه به پذیرفته شدگان برتر مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری آزمون ورودی سال 94 و بعد دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ازآموزشی پژوهشی به آموزشی دانشجو ارشد
ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان دانشجویان دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور به دانشگاه‌ها، موسسه‌های آموزش عالی و مراكز پژوهشی داخل دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مدارک پزشکی دانشجویان (اجرا از تاریخ 97/08/06) دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری (اجرا از تاریخ 97/08/06) دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه اجرایی پذیرش و معرفی دانشجویان مهمان در مقاطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه اعلام نمره درس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول در دوره کارشناسی‌ارشد در هر سال تحصیلی دانش‌آموختگان
دستورالعمل انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول در دوره دکتری تخصصی در هر سال تحصیلی دانشجو دکتری/دانش‌آموختگان
دستورالعمل اجرایی دانشجویان مهمان دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه شاهد و ایثارگر دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای ورودیهای 97 و پس از آن دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل نحوه انجام فعالیتهای مدیریت پژوهشی و ادارات پژوهشی دانشکده‌ها (سند شماره 1 معاونت پژوهشی ویژه دوره شیوع کووید 11) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
دستورالعمل شروع فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان در زمان شیوع بیماری کووید -19 (سند شماره 2 معاونت پژوهشی ویژه دوره شیوع کووید 91) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات دفاع دانشجویان بصورت الکترونیکی (سند شماره 3 معاونت پژوهشی ویژه دوره شیوع کووید 19) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل شروع فعالیت های پژوهشی دانشجویان در زمان شیوع بیماری کووید۱۹_نسخه بازنگری شده اردیبهشت ۱۴۰۰ دانشجو دکتری
دستورالعمل اجرایی افزایش بودجه پایان نامه/رساله دانشجویان اصلاحیه۱۴۰۰ دانشجو دکتری